Portál slovakdev.sk - SlovakAid

Portál slovakdev.sk

Komplexné štatistické údaje o ODA SR

Webová stránka www.slovakdev.sk poskytuje komplexné štatistické údaje o rozvojovej spolupráci SR. Portál umožňuje získať detailné informácie o bilaterálnej a multilaterálnej pomoci, teritoriálnom i sektorovom členení ODA SR ako aj o konkrétnych projektoch, ktoré SR realizovala vo svojich prioritných krajinách v minulom roku. Základ publikovaných informácií tvoria oficiálne štatistické dáta, ktoré je Slovensko povinné pravidelne posielať Výboru pre rozvojovú pomoc OECD.