Potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo

Sektorové zameranie ODA SR vychádza z rozvojových potrieb partnerských krajín, dostupných kapacít SlovakAid, ako aj z výsledkov monitorovacích a evaluačných misií. Významným faktorom sú globálne výzvy medzinárodného spoločenstva definované predovšetkým cieľmi udržateľného rozvoja. Rozvojová spolupráca SR preto napomáha pri napĺňaní národných priorít implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj partnerských krajín, ako boli prezentované počas Voluntary National Review na pôde OSN.

Rozvojová spolupráca SR je implementovaná v šiestich sektoroch. Do každého z týchto sektorov sú integrované prierezové témy.

Sektorovou prioritou č. 4 je POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ A POĽNOHOSPODÁRSTVO:
Zavádzanie nových techník a postupov vo všetkých častiach hodnotového reťazca, vrátane spracovania poľnohospodárskych produktov, ich marketingu a predaja, potravinová bezpečnosť, tvorba pracovných miest.

Táto sektorová priorita je prepojená s Agendou 2030 prostredníctvom dvoch cieľov udržateľného rozvoja (SDG - Sustainable Development Goal) č. 2 a 1.

SDG č. 2 Žiadny hlad

Odstrániť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a lepšiu výživu a podporovať udržateľné poľnohospodárstvo.

SDG č. 1 Žiadna chudoba

Ukončiť chudobu všade a vo všetkých jej formách.

Integrované prierezové témy