USMERNENIA PRE PRIJÍMATEĽOV 2020 - SlovakAid

USMERNENIA PRE PRIJÍMATEĽOV 2020

SEPTEMBER 2020

USMERNENIE K VYSIELANIU DOBROVOĽNÍKOV A EXPERTOV DOBROVOĽNÍKOV DO ROZVOJOVÝCH KRAJÍN

Usmernenie (na stiahnutie nižšie v časti Dokumenty) s účinnosťou od 9. septembra 2020, upravuje:

1. znenie Manuálu pre vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín rámci výzvy 2020, až do odvolania, a

2. je určené pre prijímateľov dotácií zameraných na vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín výzvy č. SAMRS/2020/D/1.

MAREC 2020

USMERNENIA PRE PRIJÍMATEĽOV PROJEKTOV 

Za účelom stanovenia pravidiel a postupov pri žiadaní, schvaľovaní a použití dotácie vrátane určenia spôsobu jej vyúčtovania v zmysle platných právnych predpisov SR, s účinnosťou od 16. marca 2020, kedy vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. až do odvolania, vydáva SAMRS tieto usmernenia:

1. pre prijímateľov dobrovoľníckych projektov, a
2. pre prijímateľov rozvojových, humanitárnych a post-humanitárnych projektov, ako aj projektov Programu podnikateľských partnerstiev, 

ktoré boli zazmluvnené v rokoch 2018 a 2019.