DÔLEŽITÉ: NOVÉ USMERNENIA PRE PRIJÍMATEĽOV POČAS PANDÉMIE - SlovakAid

DÔLEŽITÉ: NOVÉ USMERNENIA PRE PRIJÍMATEĽOV POČAS PANDÉMIE

Usmernenie upravuje znenie Manuálu pre vysielanie dobrovoľníkov a expertovdobrovoľníkov do rozvojových krajín rámci výzvy 2020, až do odvolania a je určené pre prijímateľov dotácií zameraných na vysielanie dobrovoľníkov a expertovdobrovoľníkov do rozvojových krajín výzvy č. SAMRS/2020/D/1.

09. septembra 2020, Bratislava.