Archívy Dokumenty a publikácie - SlovakAid

Vláda schválila zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce na rok 2023

Vláda SR dnes na svojom zasadnutí schválila ZAMERANIE DVOJSTRANNEJ ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SR NA ROK 2023 – plán aktivít rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Slovenska na aktuálny rok. Zameranie je plánovací dokument, v ktorom je stanovené, ako budú v roku 2023 na rozvojovú spoluprácu využívané finančné prostriedky jednotlivých rezortov, ktoré ...

SHARING SLOVAK EXPERTISE – 10 rokov pomoci, odovzdávania skúseností a expertízy pod značkou SlovakAid

Rok 2021 je míľnikom na ceste vývoja nášho nástroja poskytnutia vedomostí a skúseností – Sharing Slovak Expertise (SSE), samostatného nástroja bilaterálnej rozvojovej spolupráce, ktorý zároveň slúži ako podpora pre ďalšie nástroje definované v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023. Čo všetko sa za 10 rokov udialo sa doz...

Otvorená výzva – odborníci externí hodnotitelia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlasuje dňa 2. novembra 2020 výzvu na externých odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci: Výzva na externých odborných hodnotiteľov Prílohy výzvy: Príloha č. 1 – Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH  (.doc)Príloha č. 2 – Súhlas so s...