Archívy Výzvy - SlovakAid

Pozvánka na INFORMAČNÉ DNI 2021

INFO DNI 11. a 17. február 2021 ONLINE Informačné dni sú určené všetkým oprávneným žiadateľom, ktorí pripravujú žiadosť o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Podnikateľské subjekty sú oprávnené uchádzať sa o dotáciu iba v rámci Programu podnikateľských partnerstiev. V ostatných výzvach sú podnikatelia neoprávnenými...

Otvorená výzva – odborníci externí hodnotitelia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlasuje dňa 2. novembra 2020 výzvu na externých odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci: Výzva na externých odborných hodnotiteľov Prílohy výzvy: Príloha č. 1 – Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH  (.doc)Príloha č. 2 – Súhlas so s...

VYHLASUJEME VÝZVU NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI SR

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 20.04.2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19 nasledovnú výzvu:   Zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu – SAMRS/2020/HUM/2 Dátum uzatvorenia výzvy (po predĺžení): 04.05.2020