Archívy Výzvy - SlovakAid

Pozvánka na INFORMAČNÉ DNI 2021

INFO DNI 11. a 17. február 2021 ONLINE Informačné dni sú určené všetkým oprávneným žiadateľom, ktorí pripravujú žiadosť o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Podnikateľské subjekty sú oprávnené uchádzať sa o dotáciu iba v rámci Programu podnikateľských partnerstiev. V ostatných výzvach sú podnikatelia neoprávnenými...

Otvorená výzva – odborníci externí hodnotitelia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlasuje dňa 2. novembra 2020 výzvu na externých odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci: Výzva na externých odborných hodnotiteľov Prílohy výzvy: Príloha č. 1 – Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH  (.doc)Príloha č. 2 – Súhlas so s...

VYHLASUJEME VÝZVU NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI SR

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 20.04.2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19 nasledovnú výzvu:   Zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu – SAMRS/2020/HUM/2 Dátum uzatvorenia výzvy (po predĺžení): 04.05.2020

REAKCIA NA SITUÁCIU S COVID-19: ZRUŠENIE VÝZVY

Zrušenie výzvy č. SAMRS/2020/ST/KE/1 na Strategickú podporu dlhodobých rozvojových intervencií v Keni Vážení žiadatelia, súčasná situácia má zásadný dopad na realizáciu našej rozvojovej spolupráce. Z dôvodu jej efektívneho nastavenia je preto potrebné prijať konkrétne opatrenia. V reakcii na výzvu EÚ a OSN zmobilizovať úsilie a finančné prostriedky na boj...

AKTUALIZÁCIA: SLOVAK CHALLENGE FUND

PREDĹŽENIE TERMÍNU NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV DO 15.MÁJA.2020 Vo februári sme informovali o novootvorenom fonde Slovak Challenge Fund, ktorého cieľom je prostredníctvom inovácií zapojiť slovenský súkromný sektor do riešenia výziev rozvojovej spolupráce. VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV je predĺžená do 15. mája 2020 (UNDP). Fond podporí inovatívne riešenia, ktoré...

PREDĹŽENIE TERMÍNU NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU pre Keňu

Z dôvodu mimoriadnej situácie ohľadom šírenia ochorenia COVID-19, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu PREDLŽUJE TERMÍNY NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O DOTÁCIU v rámci dvoch výziev: SAMRS/2020/KE/1 Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republikeDátum uzatvorenia výzvy: 06.04.2020a  AKTUALIZÁCIA K 03.04.2020: v súvislosti s pripravovaným...