Vyhlasujeme výzvu na podporu budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Vyhlasujeme výzvu na podporu budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií

Cieľom zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie je posilňovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít aktérov SlovakAid, ako aj medzinárodnej konkurencieschopnosti subjektov pôsobiacich v oblasti rozvojovej spolupráce. Podporené aktivity by mali byť nacielené na zefektívnenie interakcie medzi organizáciami združenými v strešných organizáciách a ďalšími aktérmi rozvojovej spolupráce.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 105 000 eur.