SARIO ORGANIZUJE WEBINÁR PRE PODNIKATEĽOV K PPP VÝZVE SlovakAid: ZAPOJTE SA DO ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

SARIO ORGANIZUJE WEBINÁR PRE PODNIKATEĽOV K PPP VÝZVE SlovakAid: ZAPOJTE SA DO ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) pozýva slovenské spoločnosti MSP na webinár pod názvom Zapojte sa do rozvojovej spolupráce

Možnosti zapojenia podnikateľov do projektov rozvojovej spolupráce v zahraničí predstavia Jakub Šimek za SAMRS, Maroš Kramár a Juraj Pavlis za Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci MZVEZ SR. Počas webináru, a taktiež po skončení prezentácie, bude vyčlenený priestor na zodpovedanie otázok, ktoré majú možnosť účastníci zadávať už počas registrácie v registračnom formulári, odporúčame túto možnosť využiť. 

Viac informácií o Programe podnikateľských partnerstiev

SAMRS vyhlásila výzvu Programu podnikateľských partnerstiev na rok (PPP) 2024 ktorá je otvorená do 10. mája 2024.

Výzva je sektorovo otvorená, určená malým a stredným podnikom, pričom je možné podávať projektové žiadosti na expanziu podnikania do vyše 100 partnerských rozvojových krajín podľa zoznamu OECD DAC.

Projekty by mali mať primárne rozvojový aspekt, s dôrazom na pozitívny ekologický a sociálny dopad. Princípom projektov PPP nie je tvoriť zisk pre zapájaných partnerov, ale poskytovať materiálnu, technickú a expertnú pomoc v prioritných regiónoch a zlepšovať tým dobré meno SR v zahraničí. Zároveň však účasť slovenských podnikateľských subjektov na projektoch rozvojovej spolupráce môže vytvárať postupom času priaznivé podmienky pre ich aktivity v regiónoch, kam sa rozvojová pomoc poskytuje (vyše 100 krajín sveta), aj z ekonomického hľadiska. Úspešná prvotná realizácia rozvojových projektov na nekomerčnej báze môže ukázať komparatívnu výhodu ich produktov a služieb v praxi, získať spoľahlivých lokálnych partnerov, vytvoriť podmienky pre priamu komunikáciu s predstaviteľmi miestnych samospráv, pomôcť v účasti na ďalších projektoch v rámci medzinárodných konzorcií, či získavania iných grantov od medzinárodných organizácií.

V prípade záujmu o výzvu, odporúčame pozrieť si sekciu často kladených otázok na webe SAMRS a špecificky často kladené otázky k príprave projektov.

PROGRAM PODUJATIA

11:00 h 
Začiatok webinára
Úvodne slová SARIO a MZVEZ SR/SAMRS

11:10 – 11:30 h
SAMRS prezentácia

  • Predstavenie PPP vo všeobecnosti
  • Predstavenie sektorových priorít a cieľových skupín rozvojovej spolupráce SR
  • Podmienky pre potenciálnych žiadateľov o zapojenie sa do výzvy PPP
  • Príklady úspešných projektov zapájania podnikateľov do rozvojovej spolupráce

11.30 – 12.00 h
Diskusia a otázky účastníkov 

REGISTRÁCIA

V prípade záujmu o účasť na podujatí je potrebné vyplniť on-line registračný formulár do 16. 4. 2024

Zadávanie otázok je otvorené do 15. 4. 2024, priamo v registračnom formulári.

Odkaz na webinár (cez aplikáciu Zoom) zašle organizátor zaregistrovaným účastníkom deň pred jeho konaním.