Často kladené otázky (FAQ) - SlovakAid

Často kladené otázky (FAQ)

Sú možné platby projektov cez platobnú platformu M-Pesa (https://en.wikipedia.org/wiki/M-Pesa)? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete TU:

čítať viac

Kto môže požiadať o dotáciu? V akom jazyku sa predkladá žiadosť a prílohy k žiadosti? Musia byť všetky pozície odborného personálu obsadené konkrétnymi osobami? Je nutné poslať ich životopisy? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete TU:

čítať viac

Ako správne vyplniť tabuľku rozpočtu? Sú poplatky colného režimu oprávneným nákladom projektu? Odpovede na tieto a ďalšie otázky, ako aj otázky, súvisiace s pandémiou COVID-19 nájdete TU:

čítať viac

Je možné cestovať na dobrovoľnícke vyslanie motorovým vozidlom? V čase pandémie COVID-19 je možné dobrovoľníka/-čku, resp. experta/-ku vyslať na dobrovoľnícke/expertné vyslanie? Je COVID-19 test oprávneným výdavkom? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete TU:

čítať viac

Môže byť správa zo služobnej pracovnej cesty v partnerskej krajine vyhotovená aj v anglickom jazyku? Personálne náklady - ako sa vyplácajú mzdy ak sú vedené na viacerých účtoch? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete TU:

čítať viac