Zverejnili sme výzvu na ďalší projekt delegovanej spolupráce EÚ - v Srbskej republike - SlovakAid

Zverejnili sme výzvu na ďalší projekt delegovanej spolupráce EÚ – v Srbskej republike

Zverejnili sme výzvu na 36 mesačný projekt EU Support for Internal Market in Serbia, financovaný z nástroja pre predvstupovú  pomoc (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA), zameraný na integráciu srbského trhového prostredia do vnútorného trhu Európskej únie. Je pre SAMRS v poradí už tretím projektom delegovanej spolupráce EÚ.

Získaním oprávnenia na realizáciu delegovanej spolupráce potvrdila SAMRS, že je dôveryhodným partnerom a má všetky predpoklady na efektívne administrovanie zverených finančných prostriedkov Európskej únie už v roku 2020. Delegovaná spolupráca znamená, že subjekty, ktoré splnili náročné kritériá a prešli auditom Európskej komisie, môžu z jej poverenia dohliadať na realizáciu rozvojových projektov financovaných z fondov EÚ. 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu je zapojená do realizácie najnovšieho projektu v Srbsku v pozícii partnera, spolu s rozvojovými agentúrami Španielska (FIIAPP) a Talianska (AICS). Implementačný partner projektu bude implementovať projekt v oblastiach elektronického obchodu, jednotného kontaktného spotrebiteľského  miesta a ochrany spotrebiteľa.

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 1 751 217,19 eur. Záujemcovia môžu žiadosti predkladať do 11. decembra 2023, do 12:00 hod.