ZVEREJNILI SME INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV NA ROK 2023 - SlovakAid

ZVEREJNILI SME INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV NA ROK 2023

INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV NA ROK 2023 predstavuje plán zverejňovania výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci z prostriedkov ODA SR.

V súčasnosti je ešte stále - do 31. januára, vyhlásená minuloročná tretia humanitárna výzva na zabezpečenie základných životných potrieb zraniteľných osôb postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine. V roku 2023 momentálne plánujeme vyhlásiť 12 výziev na projekty. Prvá tohtoročná výzva, zameraná na vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov, bude vyhlásená v pondelok, 23. januára 2023.