Archívy Projekty EK - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Slovensko podporilo slobodné regionálne médiá v Moldavsku

Nezávislé a slobodné médiá nie sú samozrejmosť. V Moldavsku je slobodná žurnalistika ešte len v začiatkoch. Slovensko tam preto podporilo regionálne médiá, ktoré sú dôležité pre posilnenie demokracie v krajine, ale potrebujú pomoc, aby prežili. Koncom minulého roka sa lídri členských krajín Európskej únie dohodli, že otvoria prístupový proces pre Ukrajinu...

Slovensko je jeden z hlavných partnerov kľúčového projektu delegovanej spolupráce EÚ v Keni

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spolupráce (SAMRS) bude v spolupráci s Francúzskom, Nemeckom, Belgickom a Holandskom realizovať projekt EÚ s názvom Investing in Young Business in Africa – Supporting Entrepreneurial Ecosystem Development (IYBA-SEED). Celkový rozpočet projektu, oficiálne spusteného 21. februára 2023, je 19,5 mil. eur.

Vyhlasujeme výzvu na spolufinancovanie projektov, podporených z EK

SAMRS/2023/EK/1 Cieľom výzvy je podpora slovenských subjektov, ktorým boli schválené finančné prostriedky z grantových schém v rámci rozvojovej spolupráce Európskej komisie. Ďalšími cieľmi sú posilnenie zapojenia Slovenska do rozvojovej spolupráce EÚ, zvýšenie participácie slovenských subjektov v európskych rozvojových aktivitách, prepojenie slovenskej ro...