Slovensko je jeden z hlavných partnerov kľúčového projektu delegovanej spolupráce EÚ v Keni - SlovakAid

Slovensko je jeden z hlavných partnerov kľúčového projektu delegovanej spolupráce EÚ v Keni

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spolupráce (SAMRS) bude v spolupráci  s Francúzskom, Nemeckom, Belgickom a Holandskom realizovať projekt EÚ s názvom Investing in Young Business in Africa – Supporting Entrepreneurial Ecosystem Development (IYBA-SEED). Celkový rozpočet projektu, oficiálne spusteného 21. februára 2023, je 19,5 mil. eur.

Cieľom projektu je podporovať rast nových, najmä mladých začínajúcich podnikateľov a zvýšiť množstvo poskynutých finančných nástrojov a technickej pomoci. „Tak ako v prípade školy St. Philip Neri, ktorá vznikla vďaka prítomnosti SlovakAid v Keni aj pri tomto projekte bude veľký dôraz kladený na zapojenie žien“, uviedla veľvyslankyňa SR v Nairobi Katarína Žuffa Leligdonová.

V rámci dotačnej schémy SlovakAid sa do programu podpory podnikateľských partnerstiev zapojilo takmer dvadsať podnikateľských subjektov a záujem stále rastie. Minulý rok bol podporený vlajkový projekt firmy AgeVolt na podporu elektromobility v Nairobi.

EÚ - Keňa Biznis fórum

„Zapájanie podnikateľov do rozvojovej spolupráce je kľúčové pre dosiahnutie udržateľných cieľov OSN. Vedenie firmy AgeVolt je prítomné aj na aktuálne prebiehajúcom EU-Keňa Biznis fóre.  Má tiež záujem o témy spojené s ochranou životného prostredia, keďže pomocou ich ekosystému nabíjania elektrických vozidiel dokážu dosiahnuť efektívnejšie využívanie energií,“ dodala generálna riaditeľka sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce Lucia Kišš.

Zdroj: MZVEZ SR