Archívy Humanitárne projekty - SlovakAid

PIATOK O ŽENÁCH: Zuzana Ulman – programová manažérka STEP-IN

Lekárka, terapeutka, humanitárna pracovníčka, projektová manažérka a metodička Zuzana Ulman vyštudovala všeobecné lekárstvo na Univerzite Komenského a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave sociálnu prácu. Vďaka svojim odborných znalostiam pôsobila v Kambodži, kde poskytovala lekársku starostlivosť v detskom domove pre H...

Vyhlasujeme prvé dve výzvy v roku 2023

SAMRS/2023/D/1 Vyslanie dobrovoľníčok/dobrovoľníkov alebo expertiek-dobrovoľníčok/expertov-dobrovoľníkov do partnerských krajín. Hlavným cieľom dobrovoľníckej/expertnej činnosti je podpora rozvojových intervencií v partnerských krajinách v zmysle aktuálne platnej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Čiastkovými cieľmi sú zvýš...