PIATOK O ŽENÁCH: Zuzana Ulman - programová manažérka STEP-IN - SlovakAid

PIATOK O ŽENÁCH: Zuzana Ulman – programová manažérka STEP-IN

Lekárka, terapeutka, humanitárna pracovníčka, projektová manažérka a metodička Zuzana Ulman vyštudovala všeobecné lekárstvo na Univerzite Komenského a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave sociálnu prácu. Vďaka svojim odborných znalostiam pôsobila v Kambodži, kde poskytovala lekársku starostlivosť v detskom domove pre HIV pozitívne deti.

Od roku 2014 sa v irackých mestách Arbíl a Dohuk sedem rokov aktívne angažovala v oblasti humanitárnej pomoci koordinovaním a poskytovaním zdravotnej starostlivosti a dodnes dohliada na implementáciu pokračujúcich STEP-IN projektov v Iraku a Sýrii.

Od roku 2020 do roku 2022 pôsobila na úrade Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako expertka a metodička pre oblasť zlepšenia zdravotnej starostlivosti vo vybraných lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami a po vypuknutí ruskej vojny proti Ukrajine prišla pomáhať na Slovensko a neskôr na Ukrajinu

Dnes už skoro rok žije v Dnipre, kde má STEP-IN svoje centrum na Ukrajine a so svojím tímom cestuje do oblastí, kde pôsobia mobilné kliniky organizácie a lekárske tímy, ktoré školia miestnych lekárov.

Nezisková organizácia STEP-IN úzko spolupracuje so SlovakAid pri poskytovaní zdravotnej a humanitárnej pomoci v zahraničí. Na západnej Ukrajine má 2 mobilné tímy poskytujúce zdravotnú starostlivosť a psychologickú podporu pre vnútorných presídlencov. Na celej Ukrajine zabezpečuje dodávky materiálnej pomoci - hlavne vo forme zdravotníckeho vybavenia a prenosné kontajnerové kliniky na miesta, kde boli zdravotné strediská zničené bombardovaním.

Zdroj: MZVEZ SR