Vyhlásili sme deväť výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu na projekty ODA SR - SlovakAid

Vyhlásili sme deväť výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu na projekty ODA SR

Dnes Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu - SAMRS zverejnila deväť výziev na poskytovanie dotácií na projekty humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. 

Vláda SR minulý týždeň schválila Zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2024. Hlavným z nástrojov dvojstrannej rozvojovej spolupráce bude aj naďalej poskytovanie dotácií, ktoré je realizované prostredníctvom výziev SAMRS.

V roku 2024 ostávajú priority stanovené v troch programových krajinách Gruzínsko - výzva je otvorená do 3. mája a rozpočet alokovaný vo výške 750.000 eur, Keňa - výzva je otvorená do 7. mája, s rozpočtom takisto 750.000 eura, a Moldavská republika - výzva je otvorená do 2. mája, rovnako s rozpočtom 750.000 eur; a na humanitárne projekty na Ukrajine - výzva otvorená do 17. apríla, s rozpočtom 600.000 eur, a Blízkom východe v Sýrii, Iraku a Libanone - výzva je otvorená do 24. apríla, s alokáciou 1.000.000 eur .

Prostredníctvom výziev SAMRS na poskytnutie dotácií sú zároveň financované projekty nových podnikateľských partnerstiev - výzva je otvorená do 10. mája, s rozpočtom 600.000 eur, projekty rozvojového vzdelávania - výzva je otvorená do 30. apríla, s alokáciou 150.000 eur, vysielanie dobrovoľníkov do partnerských krajín - výzva je otvorená do 17.apríla s rozpočtom 132.440 eur  a spolufinancovanie rozvojových projektov EÚ - výzva je otvorená do 17. apríla a  indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 50.000 eur.

Všetky tieto výzvy sú vyhlásené s navýšenou alebo rovnakou alokáciou oproti roku 2023.