Archívy Agentúra SAMRS - SlovakAid

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na oficiálnom otvorení výstavy POMOC! Ako Slováci pomáhajú v zahraničí v Trenčíne: ...

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková 28. augusta 2021 na Štúrovom námestí v Trenčíne v sprievode primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka, autora fotografií Jána Husára, a riaditeľky Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) Sabiny Slimákovej, oficiálne uvie...

Stanovisko SAMRS k relácii Cez čiaru

AKTUALIZOVANÉ 24/8/2021:– doplnené stanovisko SAMRS je k dispozícii TU– prepis reportáže s podrobným vyjadrením k informáciám, zverejneným v reportáži je k dispozícii TU Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) oceňuje záujem o rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc, ktorú poskytuje Slovenská republika pod značkou Slo...

Slovak Challenge Fund – nová výzva vyhlásená – otvorená do 11. júla

Zúčastnite sa výzvy na predkladanie projektov v rámci Slovak Challenge Fund, spoločnej iniciatívy UNDP Istanbul Regional Hub a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky! Cieľom je identifikovať sľubné inovatívne riešenia, ktoré napomôžu prenosu slovenského know-how s cieľom pozitívne ovplyvniť rozvoj v dvoch prioritných ...

ZAPOJENIE EXTERNÝCH ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRI ŽIADOSTIACH O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI A RO...

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) prijala záväzok neustále skvalitňovať svoje služby a interné procesy. Zavedením systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015 potvrdzuje SAMRS svoju snahu o dôsledné dodržiavanie hlavných zásad riadenia, ktoré vychádzajú z politiky kvality SAMRS. Základnými princípmi sú š...

PRÍBEHY ŽIEN POD ZNAČKOU SlovakAid: Anna Hruboňová

Rozhovor s Annou Hruboňovou, dobrovoľníčkou, vyslanou ADRA Slovensko s podporou SlovakAid do Bejrútu v Libanone v období od septembra 2019 do marca 2020. Anna, prečo práve Libanon? Voľba padla na Libanon vďaka súhre viacerých okolností. Nemôžem povedať, že by som si dobrovoľnícke vyslanie v tejto krajine vopred vysnívala. Po ukončení vysokoškolského štúdi...

Rezort diplomacie a iniciatíva Spolu pre Etiópiu poskytnú obetiam konfliktu v Tigraji humanitárnu pomoc

Konflikt v severoetiópskom regióne Tigraj predstavuje jednu z najrozsiahlejších humanitárnych kríz súčasnosti, kedy podľa OSN akútnu humanitárnu pomoc potrebuje až 4,5 miliónov z celkovo 6 miliónov obyvateľov regiónu. „Etiópia je dôležitým  partnerom v oblasti rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky a preto so znepokojením vnímam prehlbujúcu sa humanit...

Kapitálové výdavky v projektoch SlovakAid 2020

Dnes sa uskutočnilo online školenie SAMRS pre prijímateľov, zamerané na pravidlá čerpania kapitálových výdavkov v projektoch schválených v rámci výziev SlovakAid 2020. Zadefinované boli výdavky na obstaranie nehmotného a hmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov, finančné limity pre obe kate...

PRÍBEHY ŽIEN POD ZNAČKOU SlovakAid: Gaiane Minasyan

Pochádza z Abcházska, odštiepeneckého gruzínskeho regiónu. Zdravotná sestra, matka dvoch detí, ktorej sa v roku 2017 výbuchom muničného skladu v jej dedine zmenil život. Gaiane Minasyan. Dnes je členkou odmínovacej čaty, ktorá odstraňuje z pôdy nevybuchnutú muníciu v oblasti a vracia od výbušnín očistenú poľnohospodársku pôdu - zdroj obživy, späť roľníkom...