Archívy Agentúra SAMRS - SlovakAid

Pripomienkovanie projektovej dokumentácie projektu: Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Pripomienkovanie projektovej dokumentácie projektu: Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnostiSlovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „SAMRS“) SAMRS má záujem, ako oprávnený žiadateľ, podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu: Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezp...

Spoznali sme tohtoročných nositeľov národného ocenenia dobrovoľníkov Srdce na dlani

Už 15. krát boli ocenené výnimočné dobrovoľnícke skutky a projekty. Ocenenia boli udelené v deviatich kategóriách tak, aby bolo pokryté široké spektrum dobrovoľníckych príležitostí na Slovensku a rovnako aj dobrovoľníctvo Slovákov v zahraničí. 13. marca 2024 boli v Primaciálnom paláci v Bratislave odovzdané ocenenia Srdce na dlani.

Slovensko podporilo slobodné regionálne médiá v Moldavsku

Nezávislé a slobodné médiá nie sú samozrejmosť. V Moldavsku je slobodná žurnalistika ešte len v začiatkoch. Slovensko tam preto podporilo regionálne médiá, ktoré sú dôležité pre posilnenie demokracie v krajine, ale potrebujú pomoc, aby prežili. Koncom minulého roka sa lídri členských krajín Európskej únie dohodli, že otvoria prístupový proces pre Ukrajinu...

Po celý rok 2023 naša pomoc nepoznala hranice

„Naša pomoc nepozná hranice“ je slogan, ktorým SAMRS po celý rok 2023 nielen pripomínala, že SlovakAid už 20 rokov pomáha, ale aj zdôrazňovala, že si v agentúre uvedomujeme, čo všetko obnáša spolupráca, na konci ktorej naši partneri pomáhajú konkrétnym ľuďom v tých najťažších životných situáciách.