Archívy Archív - SlovakAid

Kontrakt na rok 2020 podpísaný

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú agentúru uzatvorili dňa 17.12.2019 Kontrakt, predmetom ktorého je úprava vzťahov pri vykonávaní zahraničnej rozvojovej pomoci v zmysle  zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorýc...

Humanitárna pomoc pre žiakov putovala do Afganistanu

Humanitárnu pomoc v hodnote 42 839 eur pre vojnou sužovaný Afganistan dnes (13. decembra 2019) vypravili štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek, generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Marián Dritomský, generálny riaditeľ sekcie riadenia obran...

Výsledky projektov SlovakAid za obdobie rokov 2014 až 2017

Oficiálna rozvojová spolupráca Slovenska v období 2014-2018 bola postavená na troch pilieroch a to odovzdávanie transformačných skúseností, podpore reforiem, odstraňovaní chudoby a pomoci krajinám postihnutých konfliktom. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu pripravila infografiky ukončených projektov SlovakAid (projekty...

Dobrovoľník roka 2018 a 2019

V európskom meste dobrovoľníctva pre rok 2019, v Košiciach, sa v pondelok (9. decembra 2019) uskutočnilo podujatie Dobrovoľník roka, ktoré sa konalo pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka. Metropola východu získala titul ako prvé mesto z krajín strednej a východnej Európy a ako šieste európs...

Humanitárna pomoc pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu

Generálna riaditeľka Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci MZVEZ SR Karla Wursterová 5.12.2019 za prítomnosti veľvyslankyne Albánska v Bratislave, Enkeledy Merkuri, generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR Mariána Dritomského, generálneho riaditeľa sekcie riadenia obrany, výstavby ozbr...

Spoločné programovanie v Keni – informačný seminár

Spoločné programovanie EÚ v Keni – Program AgriFI – zapojenie sa do 3. kola výzvy  V nadväznosti na podpis zmluvy a pracovné stretnutie medzi SAMRS a SHA (Self Help Africa) si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom celodennom seminári, ktorý sa uskutoční v stredu, 9. októbra 2019 v priestoroch zasadačky  na 6. pos...

POZVÁNKA – Prezentácia rozvojového fondu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) v spolupráci s Rozvojovým programom OSN (UNDP) Vás pozývajú na prezentáciu rozvojového fondu „Slovak Challenge Fund“ určeného na financovanie inovatívnych projektov súkromného sektora v Severnom Macedónsku a v Moldavsku. „Slovak Challenge Fund“ ...

Schválené projekty nových podnikateľských partnerstiev

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výzvy: SAMRS/2019/PPP – Program podnikateľských partnerstiev spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 22.07.2019, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre hodnotenie žiadostí o dotácie na schválenie, zoznam neschválenýc...