POZVÁNKA - Prezentácia rozvojového fondu - SlovakAid

POZVÁNKA – Prezentácia rozvojového fondu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) v spolupráci s Rozvojovým programom OSN (UNDP) Vás pozývajú na prezentáciu rozvojového fondu „Slovak Challenge Fund“ určeného na financovanie inovatívnych projektov súkromného sektora v Severnom Macedónsku a v Moldavsku.

„Slovak Challenge Fund“ je súčasťou širšieho Partnerstva MZVEZ SR a UNDP pre efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce na roky 2018-2021. Z prostriedkov SlovakAid chceme podporiť transfer slovenského know-how a inovatívnych riešení konkrétnych rozvojových problémov v Severnom Macedónsku a v Moldavsku. Na podujatí sa dozviete o pravidlách spolupráce a možnostiach financovania Vašich projektov (vo výške  20 000 USD – 40 000 USD) v nasledujúcich sektorových prioritách SlovakAid:

INFRAŠTRUKTÚRA A UDRŽATEĽNÉ VYUŽITIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV so zameraním na vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo a energetickú efektívnosť
POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ A UDRŽATEĽNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
DOBRÁ SPRÁVA VECÍ VEREJNÝCH  so zameraním na účinné a riadenie verejného sektora uplatňovaním IT/elektronickej správy vo verejnej správe (služby občanom) a ďalších odvetviach

Dátum: 13. december 2019

Čas: 9:30 – 11:30 (registrácia od 9:00 hod)

Miesto: Kongresová sála Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2, Bratislava

Svoju účasť prosím potvrďte do 11. decembra 2019 zaslaním menného zoznamu účastníkov Vašej spoločnosti na adresu postmajster@rozvojmajstri.com
Program bude k dispozícii v priebehu nasledujúcich dní. Z bezpečnostných a kapacitných dôvodov bude vstup možný len pre nahlásených účastníkov. Z rovnakých dôvodov  nebude k dispozícii parkovanie. Prezentácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Tešíme sa na Vás