Kontrakt na rok 2020 podpísaný - SlovakAid

Kontrakt na rok 2020 podpísaný

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú agentúru uzatvorili dňa 17.12.2019 Kontrakt, predmetom ktorého je úprava vzťahov pri vykonávaní zahraničnej rozvojovej pomoci v zmysle  zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z.z..

Tešíme sa na implementáciu SlovakAid projektov v roku 2020.