Archívy Projekty medzinárodnej spolupráce - SlovakAid

Spoločný projekt krajín V4 sa s podporou SlovakAid realizuje v Keni

Štvorročný projekt v hodnote 1,9 milióna eur podporí 15 tisíc malých farmárov, pestovateľov kešu orechov a sezamu, a vytvorí nové pracovné miesta v troch kenských provinciách V decembri 2016 bol schválený EUDEL Keňa spoločný projekt krajín V4, ktorý sa implementuje v Keni a je zameraný na podporu a rozvoj lokálnych farmárov prostredníctvom  spracovania a ...

Slovak Challenge Fund – podpora inovatívnych riešení pre podnikateľov!

Zapojte sa do novovytvoreného fondu Slovak Challenge Fund Jeho cieľom je prostredníctvom inovácií zapojiť slovenský súkromný sektor do riešenia výziev rozvojovej spolupráce. VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV je otvorená do 14. apríla 2020. Fond podporí inovatívne riešenia v danom kontexte, ktoré prispejú k rozvoju efektívnej verejnej správy a hospodárstva v M...

UNDP podporí z prostriedkov SlovakAid rekonštrukcie osvetlenia v Bosne a Hercegovine

Termín na zasielanie žiadostí je 9. marec 2020 United Nations Development Programme (UNDP) vyhlásil výzvu na štúdie uskutočniteľnosti na rekonštrukciu osvetlenia v 12 samosprávach v Bosne a Hercegovine.Žiadosti je možné podávať do pondelka 9. marca 2020.  Štúdie budú podporené z prostriedkov oficiálnej rozvojovej spolupráce SlovakAid. Viac informácií nájd...