Archívy Sharing Slovak Expertise - SSE - SlovakAid

SHARING SLOVAK EXPERTISE – 10 rokov pomoci, odovzdávania skúseností a expertízy pod značkou SlovakAid

Rok 2021 je míľnikom na ceste vývoja nášho nástroja poskytnutia vedomostí a skúseností – Sharing Slovak Expertise (SSE), samostatného nástroja bilaterálnej rozvojovej spolupráce, ktorý zároveň slúži ako podpora pre ďalšie nástroje definované v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023. Čo všetko sa za 10 rokov udialo sa doz...

Odtajnenie archívnych fondov z obdobia Sovietskeho zväzu a spolupráca slovenských a ukrajinských historikov

MZVEZ SR prostredníctvom SlovakAid podporilo projekt spolupráce slovenských a ukrajinských historikov a archivárov, a v posledných dňoch prináša zaujímavé výsledky MZVEZ SR prostredníctvom SlovakAid podporilo projekty spolupráce slovenských a ukrajinských historikov a archivárov, ktoré prinášajú zaujímavé výsledky. Na Ukrajine došlo po roku 2014 ku komple...

Návšteva predstaviteľov Národnej volebnej komisie Etiópie na Slovensku

Zorganizovali sme študijnú návštevu Národnej volebnej komisie Etiópie na Slovensku. V stredu 26. februára 2020 pricestovali na Slovensko dvaja zástupcovia Národnej volebnej komisie Etiópie – National Electoral Board of Ethiopia (NEBE) na študijnú návštevu v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce SlovakAid a Nástroja na zdieľanie slovenských skúseností a e...