Návšteva predstaviteľov Národnej volebnej komisie Etiópie na Slovensku - SlovakAid

Návšteva predstaviteľov Národnej volebnej komisie Etiópie na Slovensku

Zorganizovali sme študijnú návštevu Národnej volebnej komisie Etiópie na Slovensku.

V stredu 26. februára 2020 pricestovali na Slovensko dvaja zástupcovia Národnej volebnej komisie Etiópie – National Electoral Board of Ethiopia (NEBE) na študijnú návštevu v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce SlovakAid a Nástroja na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy – Sharing Slovak Expertise (SSE). Hlavným cieľom návštevy je zdieľanie slovenských skúseností s prípravou a organizáciou volieb na rôznych úrovniach s našimi etiópskymi partnermi. Slovensko má ambíciu touto cestou prispieť v rámci európskeho úsilia ku kvalitnému zabezpečeniu historických parlamentných volieb v Etiópii, ktoré sa budú konať v auguste 2020.

Súčasná etiópska vláda deklaruje záujem o to, aby voľby v tejto africkej krajine boli transparentné, spravodlivé a inkluzívne, čo medzinárodná komunita podporuje a poskytuje finančnú aj odbornú pomoc. V ostatnom čase navštívila delegácia NEBE mimoriadne voľby vo Veľkej Británii. Ďalšia zahraničná študijná návšteva bola nasmerovaná k nám na Slovensko, ktoré im prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Addis Abeba takúto možnosť ponúklo.

Etiópski experti sa zúčastnia záverečnej fázy prípravy volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Po prijatí na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu absolvujú stretnutia na odbornej úrovni na Ministerstve vnútra SR, v Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán, v Úrade štátnej komisie, v Štatistickom úrade SR a aj na úrovni samosprávy v bratislavskom Starom Meste. Monitoring sociálnych a aj tradičných médií hosťom sprostredkuje mimovládna organizácia MEMO 98. Počas volebného dňa navštívia niekoľko volebných komisií a na záver dňa opäť aj Štatistický úrad SR, kde bude prebiehať spracovanie oficiálnych výsledkov volieb. Počas návštevy sa zástupcovia NEBE stretnú aj s členmi Volebnej hodnotiacej misie OBSE.