SHARING SLOVAK EXPERTISE - 10 rokov pomoci, odovzdávania skúseností a expertízy pod značkou SlovakAid - SlovakAid

SHARING SLOVAK EXPERTISE – 10 rokov pomoci, odovzdávania skúseností a expertízy pod značkou SlovakAid

Rok 2021 je míľnikom na ceste vývoja nášho nástroja poskytnutia vedomostí a skúseností – Sharing Slovak Expertise (SSE), samostatného
nástroja bilaterálnej rozvojovej spolupráce, ktorý zároveň slúži ako podpora pre ďalšie nástroje definované v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023.

Čo všetko sa za 10 rokov udialo sa dozviete v prehľade, ktorý sme pri tejto príležitosti pripravili: SHARING SLOVAK EXPERTISE - 10 ROKOV.