Archívy Rozvojové projekty - SlovakAid

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková počas pracovnej návštevy v Keni: Keňa je naším partnerom pri riešení krízy na Ukraj...

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková začala pracovnú cestu v Keni 28. marca 2022. Návšteva v Keni uzatvára, po Moldavsku a Gruzínsku, sériu ciest štátnej tajomníčky do programových krajín rozvojovej agendy Slovenskej republiky.