Archívy Rozvojové projekty - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Slovensko už 10 rokov podporuje školstvo v Keni a pomáha tak zvyšovať životnú úroveň v krajine

Delegácia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, vedená generálnou riaditeľkou sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce Luciou Kišš, navštívila 20. februára 2023 školu St. Philip Neri, ktorá reprezentuje dlhodobú prítomnosť SlovakAid v Keni. Škola v provincii Machakos vznikla v roku 2012 vďaka oficiálnej rozvojovej pomoci pod značk...

Vyhlasujeme výzvu na podporu rozvojových intervencií v Moldavsku

SAMRS/2023/MD/1 Cieľom výzvy na podporu rozvojových intervencií v Moldavskej republike je podpora udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja Moldavskej republiky prostredníctvom intervencií v oblastiach efektívneho a udržateľného využívania prírodných zdrojov, zmierňovania dopadov zmeny klímy, tvorby trhového prostredia, inovácií a dobrej ...

Vyhlasujeme výzvu na spolufinancovanie projektov, podporených z EK

SAMRS/2023/EK/1 Cieľom výzvy je podpora slovenských subjektov, ktorým boli schválené finančné prostriedky z grantových schém v rámci rozvojovej spolupráce Európskej komisie. Ďalšími cieľmi sú posilnenie zapojenia Slovenska do rozvojovej spolupráce EÚ, zvýšenie participácie slovenských subjektov v európskych rozvojových aktivitách, prepojenie slovenskej ro...

Vyhlasujeme výzvu na podporu rozvojového vzdelávania

SAMRS/2023/RV/1 Podpora rozvojového vzdelávania – SAMRS/2023/RV/1  Cieľom výzvy je zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky (pod logom SlovakAid). Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 150 000,- eur.