Slovensko už 10 rokov podporuje školstvo v Keni a pomáha tak zvyšovať životnú úroveň v krajine - SlovakAid

Slovensko už 10 rokov podporuje školstvo v Keni a pomáha tak zvyšovať životnú úroveň v krajine

Delegácia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, vedená generálnou riaditeľkou sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce Luciou Kišš, navštívila 20. februára 2023 školu St. Philip Neri, ktorá reprezentuje dlhodobú prítomnosť SlovakAid v Keni.

Škola v provincii Machakos vznikla v roku 2012 vďaka oficiálnej rozvojovej pomoci pod značkou SlovakAid. Základnú a strednú školu pod vedením Dárie Kimuli, vedúcej zastúpenia Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pre región východnej Afrike, v súčasnosti navštevuje 600 študentov prevažne zo znevýhodneného prostredia.

„Som veľmi rada, že aj s našou podporou kladie škola pri vzdelávaní osobitný dôraz na zapájanie dievčat ako aj iných znevýhodnených skupín detí. Môžeme sa spoľahnúť práve na ľudí ako je Dária Kimuli, ktorá svojou prácou každodenne prispieva k budovaniu kvalitnejšej a odolnejšej spoločnosti“, uviedla veľvyslankyňa SR v Nairobi Katarína Žuffa Leligdonová.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety z prostriedkov grantu SlovakAid súčasne zriadi internátnu školu pre 1 200 žiakov a vybuduje školiace stredisko pre 6 500 učiteľov v oblasti digitalizácie. Absolventi tak uplatnia nové zručnosti na trhu práce a zvýšia životnú úroveň pre seba a svoje rodiny.

Pri príležitosti 10. výročia založenia školy si L. Kišš s delegáciou uctili pamiatku profesora Vladimíra Krčméryho, symbolicky zasadením stromu ako vykonal pán profesor presne vo februári pred 10 rokmi. 

Prvé slovenské mimovládne organizácie pôsobia v Keni od  roku 1995,  programovou krajinou oficiálnej rozvojovej pomoci sa Keňa následne stala v roku 2009. Zastupiteľský úrad odvtedy podporil prostredníctvom mikrograntov v regióne východnej Afriky projekty v celkovej hodnote viac ako 1 mil. eur. prioritne  v sektoroch zdravotníctva, vzdelávania, potravinovej bezpečnosti a poľnohospodárstva, životného prostredia a rodovej rovnosti. 

Tento rok si pripomíname 20. výročie vzniku SlovakAid, vtedy Slovensko prestalo oficiálnu rozvojovú pomoc prijímať, ale naopak pomáhať a pomoc poskytovať ostatným.