Vyhlasujeme výzvu na spolufinancovanie projektov, podporených z EK - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Vyhlasujeme výzvu na spolufinancovanie projektov, podporených z EK

SAMRS/2023/EK/1

Cieľom výzvy je podpora slovenských subjektov, ktorým boli schválené finančné prostriedky z grantových schém v rámci rozvojovej spolupráce Európskej komisie.

Ďalšími cieľmi sú posilnenie zapojenia Slovenska do rozvojovej spolupráce EÚ, zvýšenie participácie slovenských subjektov v európskych rozvojových aktivitách, prepojenie slovenskej rozvojovej spolupráce s rozvojovou politikou Európskej únie a zvýšenie implementačných kapacít slovenských subjektov a ich skúseností v oblasti rozvojovej spolupráce.

Zapájanie sa do spoločných rozvojových projektov EÚ prispieva k zvýšeniu profesionality a expertízy, budovaniu dlhodobých partnerských vzťahov a zviditeľneniu značky SlovakAid.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 50 000,- eur.