Archívy Mikrogranty - SlovakAid

Cez mikrogrant prináša Slovensko skúsenosti z praxe do Albánska

Nakladanie s odpadom je v Albánsku veľkým problémom. V priemere každý človek v Albánsku vyprodukuje približne 310 kg odpadu ročne. Takmer 80 % domáceho odpadu končí na skládkach a viac ako polovica všetkého odpadu je organických. Miestne životné prostredie vo vidieckych oblastiach je tiež negatívne ovplyvnené rozšíreným odpadom a vyhadzovaním odpadu do ri...

Ingrid Brocková: Slovenská rozvojová spolupráca v Gruzínsku má vo vidieckych regiónoch jasné výsledky

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková v tretí deň pracovnej cesty v Gruzínsku 13. októbra 2021 navštívila región Rača Lečchumi a Kvemo Svaneti.  V tomto horskom regióne sa realizuje viacero rozvojových projektov pod značkou SlovakAid. V poslednom období Ministerstvo zahraničných vecí...

Mikrogranty pre Gruzínsko

Päť malých grantov zameraných na boj s pandémiou COVID-19 a jej následkami sa bude realizovať v Gruzínsku MZVEZ SR vyčlenilo dodatočné finančné prostriedky na mikrogranty pre Gruzínsko, ktoré sú zamerané na boj s pandémiou COVID 19 a jej následkami. Slovensko týmto konkrétnym príspevkom opätovne potvrdzuje, že je aj v zložitej situácii naďalej pripravené ...