Mikrogranty pre Gruzínsko - SlovakAid

Mikrogranty pre Gruzínsko

Päť malých grantov zameraných na boj s pandémiou COVID-19 a jej následkami sa bude realizovať v Gruzínsku

MZVEZ SR vyčlenilo dodatočné finančné prostriedky na mikrogranty pre Gruzínsko, ktoré sú zamerané na boj s pandémiou COVID 19 a jej následkami. Slovensko týmto konkrétnym príspevkom opätovne potvrdzuje, že je aj v zložitej situácii naďalej pripravené poskytovať reálnu podporu partnerským krajinám. Gruzínske mimovládne organizácie predložili viacero návrhov, z ktorých Veľvyslanectvo SR v Tbilisi v spolupráci so SAMRS vyhodnotili a následne schválili 5 projektov, v celkovej výške 44 198,05 eur. Dnes, 30. apríla, boli podpísané zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov pre realizáciu všetkých schválených projektov, ktoré reálne pomôžu k ochrane obyvateľov pred týmto ochorením alebo prispejú k eliminácii nepriaznivých ekonomických následkov v menej rozvinutých oblastiach Gruzínska.

Charitatívna nadácia „Caritas Georgia“ bude realizovať projekt s názvom Bezpečnostné opatrenia pre službukonajúce tímy, v ktorom vďaka malému grantu bude môcť zakúpiť potrebné ochranné pomôcky a materiály pre množstvo dobrovoľníkov, ktorí pracujú v teréne s najzraniteľnejšími skupinami obyvateľov.

Stredisko odbornej prípravy a rekvalifikácie - škola poľnohospodárov, v projekte Zachovanie živobytia malých poľnohospodárov, pomôže predovšetkým malým farmárkam v obci Sagarejo, ktoré ako živiteľky rodín z dôvodu uzavretia trhov prišli nielen o príjem, ale aj o možnosť začať novú poľnohospodársku sezónu. V projekte im bude poskytnutá materiálna podpora aj odborná pomoc.

Organizácia „Človek v tísni Gruzínsko“, v projekte Pomoc a ochrana ľudí so zdravotným postihnutím, zabezpečí potrebné ochranné pomôcky a materiály trom sociálnym zariadeniam pre pacientov s mentálnym a telesným postihnutím, ktorí patria medzi vysoko rizikové skupiny obyvateľstva.

Nezisková organizácia „I (first) block“, v projekte Mobilný obchod v Gurii, pomôže samospráve s tvorbou a aplikáciou online platformy pre prevádzkovanie mobilného trhoviska pre farmárov predávajúcich svoje produkty.

Mimovládna organizácia „Together for Real Change“, v projekte Pomoc v COVID-19 pre región Rača, bude navštevovať starých a chorých ľudí v najodľahlejších oblastiach regiónu Rača a poskytovať im humanitárnu, potravinovú a zdravotnícku pomoc, keďže z dôvodu cestovných obmedzení ostalo mnoho ľudí bez možnosti komunikovať a kontaktovať okolitý svet.