Ingrid Brocková: Slovenská rozvojová spolupráca v Gruzínsku má vo vidieckych regiónoch jasné výsledky - SlovakAid

Ingrid Brocková: Slovenská rozvojová spolupráca v Gruzínsku má vo vidieckych regiónoch jasné výsledky

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková v tretí deň pracovnej cesty v Gruzínsku 13. októbra 2021 navštívila región Rača Lečchumi a Kvemo Svaneti. 

V tomto horskom regióne sa realizuje viacero rozvojových projektov pod značkou SlovakAid. V poslednom období Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podporilo šesť projektov v celkovej hodnote viac ako 315-tisíc eur. Z nich dva dotačné projekty boli zamerané na pomoc obyvateľom zasiahnutých negatívnymi ekonomickými následkami pandémie COVID-19 a na zefektívnenie odpadového hospodárstva. Štátna tajomníčka Ingrid Brocková navštívila príjemcov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky priamo v teréne. Rokovala tiež s primátorom mesta Oni D. Chikvaidzem a gubernátorom regiónu P. Margvelidzem. Diskutovali aj o možnosti ďalších rozvojových intervencií v regióne, ktoré by zohľadňovali potreby miestnych obyvateľov.

Pri tejto príležitosti štátna tajomníčka slávnostne odovzdala obyvateľom obce Oni špeciálne vozidlá na zvoz odpadu, vhodné do vysokohorského terénu. Príjemcovia pomoci, malí podnikatelia a sociálne zraniteľné rodiny, poďakovali Slovensku za humanitárnu pomoc poskytnutú v kritickom období po uzavretí trhov alebo po strate zamestnania. „Veľmi si vážim všetkých, ktorí sa pričinili o realizáciu pomoci pre obyvateľov tohto málo rozvinutého regiónu. Pandémia zasiahla všetky štáty sveta, Slovensko sa usiluje promptne reagovať na potreby partnerských krajín, nevynímajúc Gruzínsko,“ pripomenula Ingrid Brocková.

Štátna tajomníčka počas návštevy tohto regiónu tiež odovzdala finančný príspevok na nákup laboratórneho zariadenia na testovanie kvality vína - regionálne laboratórium uľahčí miestnym vinárom certifikáciu ich produkcie. Keďže ide o významnú vinársku oblasť, z príspevku SlovakAid budú profitovať mnohí. „Gruzínska oblasť Rača mi je sympatická, sú tu dobrosrdeční ľudia a doslova všetci poznajú slovensko-gruzínsky spoločný film z roku 1977 Rača, láska moja. Ten ešte symbolickejšie prepája obe naše krajiny,“ uviedla na záver štátna tajomníčka.

Zdroj: MZVEZ SR