Archívy Schválené a neschválené projekty - SlovakAid

SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI: ZMIERNENIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV VYVOLANÝCH ŠÍRIACOU SA PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU A PODPORA ROZVOJOVÝC...

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev SAMRS/2020/HUM/3 – Zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu v krajinách, ktoré sú súčasťou teritoriálnych priorít SR uvedených v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023, SAMRS/2020/KE/1 – Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike...

SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI: PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V MOLDAVSKU

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výzvy SAMRS/2020/MD/1 – Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 29.05.2020, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spo...

SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI: PODPORA NOVÝCH PODNIKATEĽSKÝCH PARTNERSTIEV

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výzvy SAMRS/2020/PPP/1 – Podpora nových podnikateľských partnerstiev, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 27.05.2020, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu. S...

SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI: PODPORA PROJEKTOV A BUDOVANIA KAPACÍT SLOVENSKÝCH ROZVOJOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev SAMRS/2020/EK/1 – Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania, SAMRS/2020/BK/1 – Podpora budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené ministrom ...

SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI: PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ V AFGANISTANE A VO VÝCHODNEJ SUBSAHARSKEJ AFRIKE

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev SAMRS/2020/AFG/1 – Podpora rozvojových intervencií v Afganistane, SAMRS/2020/SSA/1 – Podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike (Burundi, Etiópia, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Tanzánia a Uganda), spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európs...