Prvý projekt delegovanej spolupráce EÚ bude v Moldavsku realizovať Človek v ohrození - SlovakAid

Prvý projekt delegovanej spolupráce EÚ bude v Moldavsku realizovať Človek v ohrození

Projekt delegovanej spolupráce EÚ s názvom Podpora EÚ pre lokálne médiá v Moldavskej republike bude realizovať nezisková organizácia Človek v ohrození. Rozhodla o tom komisia pre vyhodnocovanie žiadostí o dotácie na projekt delegovanej spolupráce EÚ na svojom zasadnutí 18. júla 2022.

Podpora lokálnych médií v rámci rozvojovej spolupráce je aktuálne v hľadáčiku EÚ. Je potrebné a podstatné pomáhať tvorbe objektívnej, na faktoch založenej žurnalistiky, a práve delegovaná spolupráca EÚ je na tento účel ideálnym nástrojom. Človek v ohrození bude projekt realizovať do februára 2024.