Poznáme ďalších úspešných uchádzačov o dotácie z výziev roku 2022 - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Poznáme ďalších úspešných uchádzačov o dotácie z výziev roku 2022

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila 14. februára 2022 výzvu č. SAMRS/2021/GE/1 zameranú na podporu odovzdávania skúseností v Gruzínsku, výzvu č. SAMRS/2021/ZB/1 na podporu odovzdávania skúseností na západnom Balkáne, výzvu č. SAMRS/2021/KE/1 zameranú na podporu rozvojových intervencií v ďalšej programovej krajine - Kenskej republike a výzvu č. SAMRS/2022/PPP/1 na podporu projektov rozvojovej spolupráce SR na rok 2022, v rámci Programu podnikateľských partnerstiev.

SAMRS/2022/ZB/1

Celková alokácia na výzvu na rok 2022 bola 400 000 eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné po predĺžení z pôvodného termínu 04.04.2022 predkladať do 19.04.2022. Spolu bolo v tomto termíne predložených 6 žiadostí od 6 žiadateľov v celkovej hodnote 652 448,10 eur.

Dňa dňa 30. júna 2022 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil 4 žiadosti a neschválil 2 žiadosti o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 7. júna 2021.

SAMRS/2022/PPP/1

Celková alokácia na výzvu na rok 2022 bola 500 000 eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 28. marca 2022. Spolu bolo v tomto termíne predložených 11 žiadostí od 9 žiadateľov v celkovej hodnote 1 165 151,11 eur.

Dňa 1. júla 2022 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil 5 žiadostí a neschválil 6 žiadostí o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 13. mája 2021.

SAMRS/2022/GE/1

Celková alokácia na výzvu na rok 2022 bola 500 000 eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 19. apríla 2022. Spolu bolo v tomto termíne predložených 11 žiadostí od 11 žiadateľov v celkovej hodnote 1 088 747,42 eur.

Dňa 1. júla 2022 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil 4 žiadosti a neschválil 7 žiadostí o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisie MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 31. mája 2022.

SAMRS/2022/KE/1

Celková alokácia na výzvu na rok 2022 bola 300 000 eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 11.4.2022 po predĺžení z pôvodného termínu 04.04.2022. Spolu bolo v tomto termíne predložených 8 žiadostí od 8 žiadateľov v celkovej hodnote 1 264 608,90 eur.

Dňa 1. júla 2022 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil 1 žiadosť a neschválil 7 žiadostí o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisie MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 7. júna 2022.