SAMRS/2022/PPP/1 - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

SAMRS/2022/PPP/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2022/PPP/1 - na projekty rozvojovej spolupráce SR na rok 2022, v rámci Programu podnikateľských partnerstiev, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1. júla 2022, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu z 13. mája 2022.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2022/PPP/1/12Innova Electronics, s.r.o.Monitorovanie skládok odpadu v Srbsku-transfér technologieSrbsko85,43/10073 130 €
Hlavným cieľom projektu, je podporiť prenos znalostí zo Slovenska do Srbska v oblasti životného prostredia pri sledovaní environmentálnych dát a indikátorov pri monitorovaní skládok odpadu. K hlavným aktivitám projektu patrí vybudovanie pilotného monitorovacieho systému na skládke v obci Kikinda v Srbsku. Následne prebehne organizovanie školení. Výhodou systému je presné a okamžité zistenie poškodenia skládky.
2.SAMRS/2022/PPP/1/2GA Drilling, a.s.Lokalizácia najvhodnejších teritórií pre geotermálne projekty na území Brazílie s využitím inovatívnych vrtných technológiíBrazília83/10095 732,48 €
Hlavným cieľom projektu je zmapovať potenciál využívania geotermálnej energie v Brazílii a vytypovať najvhodnejšie lokality pre aplikáciu inovatívnej plazmovej vrtnej technológie vyvíjanej žiadateľom projektu. Tieto lokality budú potenciálne vhodné aj pre iné inovatívne vrtné technológie, ktoré by mohli byť v Brazílii nasadené. Tým sa výrazne môže zvýšiť aj penetrácia technológie na brazílsky trh a rýchlosť, ktorou by sa čistá elektrická energia mohla stať dostupnejšou pre bežnú populáciu či pre populáciu najviac ohrozenú chudobou.
3.SAMRS/2022/PPP/1/1Visual Reading, j.s.a.Visual Reading® pre MoldavskoMoldavsko79,5/10038 371,49 €
Cieľom projektu je rozšíriť inkluzívne vzdelávanie v Moldavsku pomocou lokalizácie inovatívnych pomôcok pre špeciálnych pedagógov. K tomuto cieľu chce projekt prispieť cez rozšírenie edukačnej platformy Visual Reading o dva jazyky – rumunčinu a ruštinu, vytvorenie webstránky a webinárov pre moldavských parterov a vyrobenie prototypov interaktívnych šlabikárov. Taktiež je cieľom realizovať workshop pre partnerskú organizáciu a technicky vybaviť partnerské centrum.
4.SAMRS/2022/PPP/1/7AgeVolt Slovakia, s.r.o.AgeVolt riešenie pre elektromobilitu v KeniKeňa78,43/10075 000 €
Cieľom projektu AgeVolt riešenie pre elektromobilitu v Keni, spoločnosti AgeVolt Slovakia, s. r. o., Bratislava v spolupráci s partnerom Manyur Technologies Limited, Nairobi, je vytvoriť podmienky pre implementáciu inovatívneho AgeVolt riešenia nabíjania elektromobilov - AgeVolt E-mobility Ecosystem v Keni a vytvoriť tak podmienky pre budúce pôsobenie v ďalších štátoch Afriky.
5.SAMRS/2022/PPP/1/8DUKATY property, s.r.o.Vytvorenie zberných miest plastového odpadu, tzv. „CoSpots“ s centrálnym miestom na lisovanie plastového odpaduNigéria78,07/100100 000 €
Projekt je zameraný na zber, triedenie a spracovanie plastového odpadu na vytvorených miestach - CoSpots (collection spots). Niektoré miesta zberu plastov budú mať podobu veľkých zberných kontajnerov, vyrobených na mieru, napr. v školách alebo v parkoch a iné, väčšie budú slúžiť aj ako výkupné miesta, čím sa zabezpečí dodatočný príjem pre obyvateľov, ktorým sa takto môže zvýšiť životná úroveň. Tých, ktorí nebudú mať možnosť navštíviť zberné miesto, chce firma navštevovať v jednotlivých komunitách a plast vykupovať priamo v mieste ich bydliska a odvážať na pick up autách. Následne sa plast pretriedi, zlisuje a odpredá na ďalšie spracovanie.
CELKOM:5 PROJEKTOV5 ŽIADATEĽOVSpolu382 233,97 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2022/PPP/1/11AgeVolt Slovakia, s.r.o.Podmienky pre implementáciu AgeVolt riešenia pre elektromobilitu v Keni – Štúdia uskutočniteľnostiKeňa71/100N/A
Cieľom projektu je v spolupráci s partnerom Manyur Technologies Limited, Nairobi vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti pre implementáciu inovatívneho AgeVolt riešenia nabíjania elektromobilov - AgeVolt E-mobility Ecosystem v Keni a ďalších štátoch Afriky. Zámerom žiadateľa je zmapovať aktuálnu situáciu a podnikateľský potenciál do roku 2030 v oblasti budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektromobilitu a získať informácie o podmienkach pre implementáciu globálneho inovatívneho riešenia nabíjania elektromobilov v Keni a v ďalších krajinách Afriky.
2.SAMRS/2022/PPP/1/6JK Corporation, s.r.o.GO GREEN - Endesha bila MoshiTanzánia58,57/100N/A
Cieľom projektu je vytvorenie podnikateľského partnerstva v oblasti ekologickejšej alternatívy prepravy na ostrove Zanzibar prostredníctvom elektrických kolobežiek a spoluprácou s hotelmi a cestovnými agentúrami. Kolobežky budú prístupné aj lokálnej komunite. Žiadateľ plánuje doviesť 70 terénnych kolobežiek a lokálne vyrobiť/upraviť nabíjačky. Kolobežky chce sprístupniť aj miestnym kuriérom.
3.SAMRS/2022/PPP/1/9Aspiro, a.s.Projekt OpenDataCity – upgrade demokratickej mestskej správy smerom k inkluzívnemu, udržateľnému a inteligentnému využívaniu dátGruzínsko50.36/100N/A
Cieľom projektu je príprava dát a informácií s cieľom budúceho nasadenia smart city/inovatívnej platformy na zber a riadenie dát vo vybraných mestách Gruzínska, prenos know-how na lokálneho projektového partnera a odovzdanie skúseností z oblasti manažmentu digitálnych projektov založených na dátach vo verejnom sektore. Výsledok projektu je príprava procesov na dosiahnutie otvoreného a transparentného vykazovania činností miest na základe otvorených dát.
4.SAMRS/2022/PPP/1/5DB Biotech, a.s.Vybudovanie imunohistochemického laboratória pre klinickú diagnostiku rakovinových ochorení.UzbekistanN/A - vylúčené pri formálnej kontroleN/A
Spoločnosť plánuje s partnerom v Uzbekistane založiť diagnostické laboratórium určené pre klinickú diagnostiku rakovinových ochorení. Laboratórium bude zberným miestom pre bioptický materiál, samotné biopsie sa budú vykonávať v lokálnych nemocniciach za pomoci lekárov a odborníkov.
5.SAMRS/2022/PPP/1/3MOER, s.r.o.Príprava - Zjednodušenie medzinárodnej spolupráce podnikov v cieľových krajináchSlovenskoN/A - vylúčené pri formálnej kontroleN/A
Projekt sa bude zameriavať na podporu udržateľnej, spravodlivej a sociálno-ekonomickej konkurencieschopnosti. Zjednodušenie medzinárodnej spolupráce podnikov v cieľových krajinách. Združovanie podnikateľských osôb a subjektov prostredníctvom jedinečného algoritmu virtuálneho spájania dodávateľov a odberateľov s automatickým odporúčaním ideálneho riešenia so zreteľom na životné prostredie a dopadom na zmenu klímy. Zvyšovanie povedomia malých a stredných podnikateľov medzi sebou s príležitosťou vybudovania medzinárodných kontraktov v súkromnom sektore.
6.SAMRS/2022/PPP/1/4MOER, s.r.o.Realizácia - Zjednodušenie medzinárodnej spolupráce podnikov v cieľových krajináchSlovenskoN/A - vylúčené pri formálnej kontroleN/A
Projekt sa bude zameriavať na podporu udržateľnej, spravodlivej a sociálno-ekonomickej konkurencieschopnosti. Zjednodušenie medzinárodnej spolupráce podnikov v cieľových krajinách. Združovanie podnikateľských osôb a subjektov prostredníctvom jedinečného algoritmu virtuálneho spájania dodávateľov a odberateľov s automatickým odporúčaním ideálneho riešenia so zreteľom na životné prostredie a dopadom na zmenu klímy. Zvyšovanie povedomia malých a stredných podnikateľov medzi sebou s príležitosťou vybudovania medzinárodných kontraktov v súkromnom sektore.
CELKOM: 6 PROJEKTOV6 ŽIADATEĽOV