ZOZNAM EXTERNÝCH ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRI ŽIADOSTIACH O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI A ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SR ZA ROK 2022 - SlovakAid

ZOZNAM EXTERNÝCH ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRI ŽIADOSTIACH O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI A ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SR ZA ROK 2022

Zoznam EOH pre žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výziev, vyhlásených v roku 2022:

PhDr. Svetlana Chomová, PhD.
Hana Gajdošová, MSc.
Mgr. Ivana Raslavská, PhD.
Mgr. Jana Frenová, PhD.
Mgr. Zuzana Čagánková Ohrádková
Ing. Blanka Křivánková, PhD.
Doc. PhDr. Eva Halušková, PhD.