Aké projekty budú realizované v Gruzínsku z tohtoročnej výzvy? - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Aké projekty budú realizované v Gruzínsku z tohtoročnej výzvy?

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila 1. februára 2021 výzvu č. SAMRS/2021/GE/1 zameranú na podporu rozvojových intervencií v Gruzínsku. 

Indikatívna alokácia na výzvu na rok 2021 bola 500 000 eur, s rozpočtovým limitom na 1 investičný projekt 200 000 eur, na 1 neinvestičný projekt 100 000 eur.  Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 22. marca 20213. Spolu bolo v tomto termíne predložených 6 žiadostí od 6 žiadateľov, v celkovej hodnote 676 630,60 eur.

Dňa 1. júna 2021 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil 3 žiadosti a neschválil 3 žiadosti o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 14. mája 2021.