Z tohtoročnej prvej humanitárnej výzvy získa dotáciu päť projektov - SlovakAid

Z tohtoročnej prvej humanitárnej výzvy získa dotáciu päť projektov

SAMRS/2022/HUM/1

Celková alokácia na výzvu na rok 2022 bola 1 000 000 eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné po predĺžení z pôvodného termínu 22.03.2022 predkladať do 04.04.2022. Spolu bolo v tomto termíne predložených 8 žiadostí od 8 žiadateľov v celkovej hodnote 1 599 586,20 eur.

Dňa 7. júla 2022 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil 5 žiadostí a neschválil 3 žiadosti o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 23. mája 2021.