Poznáme ďalších úspešných uchádzačov o dotácie z výziev roku 2021 - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Poznáme ďalších úspešných uchádzačov o dotácie z výziev roku 2021

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila 1. februára 2021 výzvu č. SAMRS/2021/KE/1 zameranú na podporu rozvojových intervencií v Keni a výzvu č. SAMRS/2021/MD/1 zameranú na podporu rozvojových intervencií v ďalšej programovej krajine - Moldavsku, výzvu č. SAMRS/2021/PPP/1 na podporu nových podnikateľských partnerstiev, výzvu č. SAMRS/2021/SSA/1 na podporu rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike a výzvu č. SAMRS/2021/ZB/1 na podporu odovzdávania skúseností na západnom Balkáne.

SAMRS/2021/MD/1

Celková alokácia na výzvu na rok 2021 bola 500 000 eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 22. marca 2021. Spolu bolo v tomto termíne predložených 8 žiadostí od 8 žiadateľov v celkovej hodnote 1 052 380,76 eur.

Dňa 18. júna 2021 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil 3 žiadosti a neschválil 5 žiadostí o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisie MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 14. mája 2021.

SAMRS/2021/KE/1

Celková alokácia na výzvu na rok 2021 bola 500 000 eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 22. marca 2021. Spolu bolo v tomto termíne predložených 7 žiadostí od 7 žiadateľov v celkovej hodnote 1 300 267, 77 eur.

Dňa 17. júna 2021 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil 3 a neschválil 4 žiadosti o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 21. mája 2021.

SAMRS/2021/PPP/1

Celková alokácia na výzvu na rok 2021 bola 120 000 eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 15. marca 2021. Spolu bolo v tomto termíne predložených 14 žiadostí od 14 žiadateľov v celkovej hodnote 1 404 923,92 eur.

Dňa dňa 18. júna 2021 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil 4 žiadosti a neschválil 10  žiadostí o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 24. mája 2021.

SAMRS/2021/SSA/1

Celková alokácia na výzvu na rok 2021 bola 300 000 eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 15. marca 2021. Spolu boli v tomto termíne predložené 4 žiadosti od 4 žiadateľov v celkovej hodnote 849 340, 06 eur.

Dňa 17. júna 2021 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil 1 a neschválil 3 žiadosti o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 21. mája 2021.

SAMRS/2021/ZB/1

Celková alokácia na výzvu na rok 2021 bola 400 000 eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 8. marca 20213. Spolu bolo v tomto termíne predložených 11 žiadostí od 11 žiadateľov v celkovej hodnote 1 469 733,70 eur.

Dňa dňa 17. júna 2021 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil 5 žiadostí a neschválil 6 žiadostí o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 21. mája 2021.