SAMRS/2021/SSA/1 - SlovakAid

SAMRS/2021/SSA/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2021/SSA/1 - podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike (Etiópia, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Tanzánia a Uganda), spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 17. júna 2021, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 21. mája 2021.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaVýška schválenej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2021/SSA/1/1
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.Podpora potravinovej sebestačnosti a prístupu k pitnej vode v kraji CuibetJužný Sudán200 000 €87,17/100
OPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je posilniť potravinovú bezpečnosť pre 8 500 obyvateľov troch vidieckych komunít v kraji Cuibet v Južnom Sudáne, prostredníctvom budovania kapacít miestnych komunít voči dopadom zmeny klímy v poľnohospodárstve. Projekt reaguje na situáciu v oblasti poľnohospodárskej produkcie a hroziaceho hladomoru so zámerom vytvoriť podmienky pre lokálne komunity na pestovanie plodín, zvýšiť poľnohospodársku produkciu a zlepšiť prístup k pitnej vode. Počas realizácie projektu by mali byť zriadené 3 komunitné farmy spolu so závlahovým systémom, vytvorené demonštračné políčka, nakúpia sa semená a nástroje na pestovanie a ochranu plodín a zabezpečené bude aj vzdelávanie farmárov na produkciu poľnohospodárskych plodín. Projekt významne rieši aj zabezpečenie prístupu k pitnej vode vybudovaním studne, ako aj opravením nefunkčných studní a tréningom o základnom používaní ručných studní a čerpadiel.
CELKOM: 1 PROJEKT1 ŽIADATEĽSpolu 200 000 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaVýška požadovanej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2021/SSA/1/4ADRA SlovenskoFarmárske príležitosti pre Ugandu a Rwandu IIUganda a Rwanda250 000 €63,50/100
OPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava na posilnenie potravinovej bezpečnosti a odolnosti zraniteľných komunít v utečeneckom tábore Kyaka II v Ugande a okresoch Gasabo a Bugesera v Rwande. Hlavnou aktivitou je budovanie kapacít farmárov v rastlinnej a živočíšnej produkcii, jej spracovaní a následného predaja. Školami farmárskeho trhu sa predstaví koncept farmárskych združení, ktoré lokálnym pestovateľom umožnia ľahší vstup na trh a obmedzia závislosť na sprostredkovateľovi predaja. Poskytnuté bude aj materiálno-technické vybavenie. Projekt plánuje celkovo podporiť 1050 domácností v Ugande a 1525 domácností v Rwande.
2.SAMRS/2021/SSA/1/2eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detíPodpora tvorby pracovných miest a posilnenie potravinovej sebestačnosti na východe UgandyUganda199 408,36 €46,67/100
OPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu životného štandardu obyvateľov vo východnej Ugande posilnením potravinovej bezpečnosti a podpory tvorby pracovných miest. Medzi hlavné projektové aktivity patria školenia na manažment prírodných zdrojov a ich energeticky efektívne využívania ako aj školenia o základoch podnikania a praktických zručnostiach. Cieľovou skupinou je 551 mužov a 1 730 žien.
3.SAMRS/2021/SSA/1/3Regionálna rozvojová agentúra Senec-PezinokPosilnenie kľúčových kompetencií a praktických skúseností na zvýšenie zamestnanosti žien v odvetví safari sprievodcovstvaTanzánia199 931,70 €36,50/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom predloženého projektu je zvýšiť zamestnanosť žien v Tanzánii v odvetví safari sprievodcovstva prostredníctvom ich odborného vzdelávania a vybudovanie modelu spolupráce zamestnávateľov a aktérov v lokálnom cestovnom ruchu na tvorbu kvalifikovaných pracovných miest pre ženy. Počas projektu bude vyškolených 20 žien v kurze sprievodcovstva a kurze prvej pomoci, 20 žien v kurze šoférovania v náročnom teréne a 30 žien v kurze konverzačnej angličtiny zameranej na sprievodcovstvo. 20 vyškolených žien taktiež absolvuje 3-mesačnú stáž vo firmách (turistických zariadeniach).
CELKOM: 3 PROJEKTY3 ŽIADATELIASpolu 649 340,06 €