Spoznali sme tohtoročných nositeľov národného ocenenia dobrovoľníkov Srdce na dlani - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Spoznali sme tohtoročných nositeľov národného ocenenia dobrovoľníkov Srdce na dlani

Ocenenie DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCA V ZAHRANIČÍ V RÁMCI ODA SR POD ZNAČKOU SlovakAid získala Martina Hlisnikovská, ocenenie odovzdal riaditeľ SAMRS Tomáš Bokor

Už 15. krát boli ocenené výnimočné dobrovoľnícke skutky a projekty. Ocenenia boli udelené v 9 kategóriách tak, aby bolo pokryté široké spektrum dobrovoľníckych príležitostí na Slovensku a rovnako aj dobrovoľníctvo Slovákov v zahraničí. Národné oceňovanie zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a uskutočnilo sa pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a primátora mesta Bratislava Matúša Valla. 13. marca 2024 boli v Primaciálnom paláci v Bratislave odovzdané ocenenia Srdce na dlani. Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

„Všetkých 64 nominácií, ktoré sme v národnom kole prijali, obsahuje silné svedectvo, že svet môže byť dobrým miestom, že človek dokáže nájsť vo svojom voľnom čase priestor na pomoc iným,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Ocenenia boli udelené v deviatich kategóriách

Národná hodnotiaca komisia rozhodla, že ocenenia boli tento rok udelené v 9 rôznych kategóriách. Národné ocenenie Srdce na dlani 2023 získali:

„Ocenené dobrovoľnícke príbehy každoročne ponúkajú prierez nenápadným a občas prehliadaným svetom, v ktorom dominuje ľudskosť, solidarita a zdieľanie. Zviditeľňovanie týchto príbehov posilňuje nádej, že dobra je v spoločnosti stále dostatok. Ďakujeme všetkým, ktorí k tomuto pocitu prispievajú,“ dopĺňa Dominika Hradiská.

DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI V ZAHRANIČÍ V RÁMCI ODA SR POD ZNAČKOU SlovakAid

Za rok 2023 získala toto ocenenie MARTINA HLISNIKOVSKÁ, ktorú do Kene vyslal náš partner Človek v ohrození. Je to moderná dobrovoľníčka – expertka, ktorá je tou skutočnou pridanou hodnotou pre prijímateľskú krajinu.

Zapojila sa tu do života miestnej komunity, podporovala aktivity na vytváranie lepších podmienok obživy prostredníctvom ekologického a dlhodobo udržateľného poľnohospodárstva. Hľadala a našla niekoľko organizácií, ktoré sú teraz súčasťou siete kontaktov, partnerských a donorských organizácií zameraných na podporu živobytia, potravinovej sebestačnosti a ekologického poľnohospodárstva, čiže vytvorila podmienky aj do budúcnosti, nadviazala spoluprácu s lokálnou partnerskou organizáciou Človeka v ohrození v oblasti Watame na projekte zameranom na darovanie kôz do komunít farmárok a farmárov a pripravila s nimi ďalšie dva návrhy na projekty, ktoré budú poskytovať lepšie podmienky pre členky a členov miestnej komunity prostredníctvom poskytovania ďalšieho príjmu obživy.
Svojou prácou fakticky plnila v oblasti ciele, ktoré sú súčasťou misie SlovakAid - ochrana životného prostredia, blue economy, zlepšovanie životných podmienok miestnych obyvateliek a obyvateľov a farmárske aktivity.