Poznáme prvých úspešných uchádzačov o dotácie z výziev roku 2022 - SlovakAid

Poznáme prvých úspešných uchádzačov o dotácie z výziev roku 2022

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila 1. februára 2022 výzvu č. SAMRS/2022/D/1 predkladanie žiadostí o dotácie na vyslanie dobrovoľníčok / dobrovoľníkov a expertiek – dobrovoľníčok / expertov - dobrovoľníkov do partnerských krajín. Následne 14. februára 2022 vyhlásila SAMRS výzvu č. SAMRS/2022/RV/1 na podporu rozvojového vzdelávania a 18. februára 20222 výzvu č. SAMRS/2022/EK/1 zameranú na podporu projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania.

SAMRS/2022/D/1

Celková alokácia na výzvu na rok 2022 bola 123 831 eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 15. marca 2022. Spolu bolo v tomto termíne predložených 38 žiadostí od 7 žiadateľov v celkovej hodnote 403 860 eur.

Dňa 7. júna 2022 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil 13 žiadostí a neschválil 25 žiadostí o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 24. apríla 2022.

SAMRS/2022/EK/1

Celková alokácia na výzvu na rok 2022 bola 80 000 eur, s rozpočtovým limitom na 1 projekt 35 000 eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 25. marca 2022. Celkovo bola v tomto termíne predložená 1 žiadosť od 1 žiadateľa v celkovej hodnote 34 060 eur.

Dňa 7. júna 2022 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil predloženú žiadosť o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 6. mája 2022.

SAMRS/2022/RV/1

Celková alokácia na výzvu na rok 2022 bola 150 000 eur, s rozpočtovým limitom na 1 projekt 30 000 eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 21. marca 2022. Spolu boli v tomto termíne predložené 4 žiadosti od 4 žiadateľov v celkovej hodnote 114 336,40 eur.

Dňa 7. júna 2022 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil 2 žiadosti a neschválil 2 žiadosti o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 24. mája 2022.