Archívy Aktuálne informácie - SlovakAid

Slovak Challenge Fund – nová výzva vyhlásená – otvorená do 11. júla

Zúčastnite sa výzvy na predkladanie projektov v rámci Slovak Challenge Fund, spoločnej iniciatívy UNDP Istanbul Regional Hub a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky! Cieľom je identifikovať sľubné inovatívne riešenia, ktoré napomôžu prenosu slovenského know-how s cieľom pozitívne ovplyvniť rozvoj v dvoch prioritných ...

ZAPOJENIE EXTERNÝCH ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRI ŽIADOSTIACH O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI A RO...

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) prijala záväzok neustále skvalitňovať svoje služby a interné procesy. Zavedením systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015 potvrdzuje SAMRS svoju snahu o dôsledné dodržiavanie hlavných zásad riadenia, ktoré vychádzajú z politiky kvality SAMRS. Základnými princípmi sú š...

Ingrid Brocková odovzdala Nemocnici Rafika Haririho v Bejrúte humanitárnu pomoc vo výške viac ako 200-tisíc eur

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková v rámci posledného dňa svojej pracovnej návštevy Libanonu absolvovala pracovné raňajky s predstaviteľmi miestnych neziskových organizácií, ktorí pracujú vo veľmi zložitých podmienkach. ,,Libanon je jednou z partnerských krajín v rámci regiónu hum...

SHARING SLOVAK EXPERTISE – 10 rokov pomoci, odovzdávania skúseností a expertízy pod značkou SlovakAid

Rok 2021 je míľnikom na ceste vývoja nášho nástroja poskytnutia vedomostí a skúseností – Sharing Slovak Expertise (SSE), samostatného nástroja bilaterálnej rozvojovej spolupráce, ktorý zároveň slúži ako podpora pre ďalšie nástroje definované v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023. Čo všetko sa za 10 rokov udialo sa doz...

PRÍBEHY ŽIEN POD ZNAČKOU SlovakAid: Anna Hruboňová

Rozhovor s Annou Hruboňovou, dobrovoľníčkou, vyslanou ADRA Slovensko s podporou SlovakAid do Bejrútu v Libanone v období od septembra 2019 do marca 2020. Anna, prečo práve Libanon? Voľba padla na Libanon vďaka súhre viacerých okolností. Nemôžem povedať, že by som si dobrovoľnícke vyslanie v tejto krajine vopred vysnívala. Po ukončení vysokoškolského štúdi...