Archívy Aktuálne informácie - SlovakAid

Predĺženie platnosti Strednodobej stratégie

Dovoľujeme si informovať, že dňa 20.11.2023 vláda SR súhlasila s predĺžením platnosti Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023 o jeden rok (uznesenie vlády SR č. 620/2023). V nadväznosti na uvedené Uznesenie, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR predĺžil platnosť aj jednotlivých stratégií SR pre rozvojovú...

Ingrid Brocková: Dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja závisí od efektívneho multilateralizmu, ktorý je teraz dôlež...

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa 4. a 5. septembra 2023 zúčastnila na neformálnom zasadnutí rozvojového segmentu Rady EÚ pre zahraničné veci v španielskom Cádize. V podvečer prvého dňa zasadnutia ministri a ministerky rokovali so zástupkyňou generálneho tajomníka OSN a zárove...

Podujatie: Rok vojny na Ukrajine – ako Slovensko pomáhalo

V týchto dňoch si pripomíname rok vojny na Ukrajine, ale i rok pomoci Ukrajine. Pri tejto príležitosti pripravila platforma Ambrela podujatie s názvom Rok vojny na Ukrajine – ako Slovensko pomáhalo, v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) a vďaka podpore SR pod značkou SlovakAid. Podujatie 28. februára v čase ...

Slovensko finančne podporilo zriadenie tábora v Sýrii, ľudia zasiahnutí zemetrasením tak nájdu prístrešok, stravu a o...

Slovensko pokračuje v poskytovaní pomoci ľuďom v oblastiach, ktoré začiatkom februára zasiahla séria ničivých zemetrasení. V stredu 22. februára 2023 zaslalo finančný príspevok vo výške 37-tisíc eur na pomoc ľuďom v Sýrii, ktorú bude na mieste poskytovať mimovládna organizácia Development for Life and Peace Association, partnerská organizácia Slovenskej a...