Grantové možnosti UNDP pre rozvojovú spoluprácu prinášajú špičkové inovácie - SlovakAid

Grantové možnosti UNDP pre rozvojovú spoluprácu prinášajú špičkové inovácie

Špičkové inovácie medzi víťazmi druhej výzvy Slovak Challenge Fund

Mapovanie kontaminácie vôd, nasadenie štvornohého robota či klinického asistenta zachraňujúceho životy, nový typ lokalizovanej elektrárne a využitie húb na čistenie pôdy – takéto novinky prídu čoskoro do praxe vďaka podpore Slovak Challenge Fund.

Po úspešnom uvedení Slovak Challenge Fund v roku 2020, Rozvojový program OSN (Regionálne centrum  Rozvojového programu OSN v Istanbule, angl. UNDP Istanbul Regional Hub) a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uverejnili v roku 2021 druhú výzvu. Je zameraná na podporu slovenských inovácií a ich šírenie v dvoch prioritných krajinách: Severné Macedónsko a Moldavská republika. Úspech prvej výzvy vyvolal záujem z Poľska a Ruska, ktoré teraz pripravujú ich replikáciu v rámci vlastných aktivít rozvojovej spolupráce.

„Aktuálnym trendom v rozvojovej spolupráci je zapájanie súkromného sektora a mobilizácia prostriedkov zo súkromného sektora. Sme veľmi radi, že druhá výzva Slovak Challenge Fund je naďalej inšpiráciou pre priekopníkov inovatívnych rozvojových riešení,“ hovorí Marcela Hanusová z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Slovak Challenge Fund sleduje celosvetový trend, ktorý zdôrazňuje potrebu zapojenia všetkých možných finančných zdrojov – verejných i súkromných, miestnych i medzinárodných – na zvýšenie vplyvu rozvojových aktivít.

Vysoký počet prihlášok

Druhá výzva Slovak Challenge Fund bola mimoriadne úspešná. Počet prihlášok sa takmer zdvojnásobil. V roku 2020 ich bolo 20 a v roku 2021 sa počet zvýšil na 38. Veľmi nás teší aj kvalita a relevantnosť prihlášok, ktoré prekonali naše očakávania. Väčšina prihlášok získala vysoké hodnotenie a hodnotiaca komisia ich ocenila za to, že sú veľmi inšpiratívne,“ hovorí Oana Lambert, poradkyňa pre partnerstvá a vedúca tímu partnerstiev v Regionálnom centre Rozvojového programu OSN v Istanbule. „Keďže žiadosti boli veľmi kvalitné, podporilo to konkurenciu medzi špičkovými uchádzačmi,“ dodáva Oana Lambert.

Ďalšie výzvy na predkladanie návrhov už čoskoro

Hoci sa tešíme na spoluprácu s úspešnými kandidátmi, uvedomujeme si tiež, že mnohé z veľmi sľubných projektov sa nepodarilo podporiť a premeškali tak príležitosť na spoluprácu v rámci Rozvojového programu OSN pod Slovak Challenge Fund,“ hovorí Eva Lacinová, špecialistka na rozvoj inovácií. „Príprave žiadostí venovali obrovské množstvo času. Vysoko-konkurenčné prostredie výzvy nedalo každému príležitosť, ktorú by si zaslúžil. Chceli by sme ich povzbudiť, aby sa prihlásili do ďalších výziev na predkladanie projektov, ktoré vyhlásime v rokoch 2022 a 2023,“ dodáva Lacinová. Očakáva sa, že vyhlásenie výziev na predkladanie návrhov v rámci Slovak Challenge Fund bude prebiehať každoročne na jeseň. Ďalšie podrobnosti budú zverejnené v blízkej dobe.

Medzi víťazmi sú špičkoví inovátori

Safta Photonics

Vysoké náklady a nízka dostupnosť technológie dnes predstavujú obmedzenia pri testovaní znečistenia vody. Každoročne sa vykonávajú milióny testov. Sú však pomalé, nákladné, ako aj nedostatočne citlivé a selektívne. Sme radi, že nám Rozvojový program OSN poskytne podporu uviesť Pickmol v Moldavsku a prípadne jeho replikáciu v iných krajinách ako príklad podobného využitia technológie v rozvojových krajinách,“ hovorí Roman Oros zo Safta Phonotincs, slovenskej high-tech spoločnosti založenej ako spin-off[1] z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Safta Photonics pôsobí v oblasti fotoniky a biomedicíny. Ich zámerom v Moldavsku je zmapovať kontamináciu vôd. „Pickmol je malý snímací čip, ktorý priamo na mieste rýchlejšie a lacnejšie zisťuje znečistenie vo vode. Bežné náklady na testovanie v laboratóriu môžu dosiahnuť až 500 Eur. Testovanie pomocou čipu Pickmol však stojí len 50 Eur. Táto úspora môže priniesť zásadnú zmenu najmä pre rozvojové krajiny,“ vysvetľuje Oros.

Panza Robotics

Pre našu inovačnú spoločnosť Panza Robotics je potešením spolupracovať s Technickou univerzitou v Moldavsku s podporou Rozvojového programu OSN v rámci Slovak Challenge Fund. Posúva nás to k nasadeniu prvého štvorbokého robota v regióne, ktorý prakticky pomôže ľuďom,“ hovorí Radoslav Balajka, generálny riaditeľ Panza Robotics. Spoločnosť otestuje nového robota Artabana v rôznych situáciách v Moldavsku. Používanie Artabanu by mohlo zohrať kľúčovú úlohu pri znižovaní nákladov, minimalizácii poruchovosti, ako aj pri ochrane zdravia a bezpečnosti občanov či zamestnancov. Robot je vhodný na vykonávanie rutinných úloh v potenciálne nebezpečných alebo ťažko dostupných oblastiach postihnutých zemetraseniami alebo na miestach, ako sú skládky, jadrové elektrárne alebo ropné stanice.

Powerful Medical

Technologická spoločnosť Powerful Medical rieši najnáročnejšie problémy modernej medicíny pomocou umelej inteligencie a počítačového učenia sa. „Naša platforma PMcardio je klinický pomocný nástroj na diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych chorôb s podporou umelej inteligencie. Zdravotníckym pracovníkom poskytuje istotu špecialistov – kardiológov pri interpretácii elektrokardiogramu (EKG). S podporou Rozvojového programu OSN spustíme pilotný program, ktorý overí jeho klinické prínosy a prípadné rozsiahle nasadenie v moldavskom zdravotníckom systéme,“ hovorí Michal Havris, vedúci obchodného rozvoja v Powerful Medical.

Spear Hydro

Lokalizované elektrárne sú budúcnosťou. A my chceme túto budúcnosť vybudovať v Moldavsku. Udržateľná elektrina je kľúčová pre ekologický ekonomický rozvoj a ponúka obrovské možnosti sociálneho a hospodárskeho rastu. Budeme preto komunikovať s etablovanými moldavskými odborníkmi a nadviažeme na ich prax,“ hovorí Martin Šichman zo SPEAR Hydro. SPEAR Hydro je vodná elektráreň s obnoviteľnou energiou, ktorá využíva prirodzený tok riek, a tak poskytuje čistú a stabilnú elektrinu.

Leo Ham

Zameriavame sa na využitie húb pre zdravie a ekológiu. Študujeme technologický rozklad rôznych druhov odpadu, najmä ropy, prostredníctvom húb. Vyvíjame ľahko rozložiteľné flexibilné materiály a dizajnové obaly na báze húb so širokým rozsahom ekologického využitia. Možnosť využitia húb na čistenie pôdy budeme testovať priamo vo „vonkajšom laboratóriu“. Výskumníci z celého sveta skúmajú potenciál húb pri obnove a ochrane životného prostredia. Tradičné metódy sú známe. Treba však nájsť nielen ekologické, ale aj ekonomické uplatnenie priamo v teréne tak, aby bolo možné trvalo ich uvádzať do praxe,“ vysvetľuje Andrej Dugovič, generálny riaditeľ Lem Ham, sro, prevádzkuje webovú stránku Duugy.

[1] Súkromné spoločnosti, ktoré transformujú technologické vynálezy vyvinuté na základe univerzitného výskumu. Takéto firmy sa väčšinou vytvárajú za účelom komercializácie výsledkov výskumu a vývoja.