Predĺženie platnosti Strednodobej stratégie - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Predĺženie platnosti Strednodobej stratégie

Dovoľujeme si informovať, že dňa 20.11.2023 vláda SR súhlasila s predĺžením platnosti Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023 o jeden rok (uznesenie vlády SR č. 620/2023). V nadväznosti na uvedené Uznesenie, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR predĺžil platnosť aj jednotlivých stratégií SR pre rozvojovú spoluprácu s tromi programovými krajinami (tzv. Country Strategic Paper/CSP) a to Keňa, Moldavsko a Gruzínsko