Predĺženie platnosti Strednodobej stratégie - SlovakAid

Predĺženie platnosti Strednodobej stratégie

Dovoľujeme si informovať, že dňa 20.11.2023 vláda SR súhlasila s predĺžením platnosti Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023 o jeden rok (uznesenie vlády SR č. 620/2023). V nadväznosti na uvedené Uznesenie, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR predĺžil platnosť aj jednotlivých stratégií SR pre rozvojovú spoluprácu s tromi programovými krajinami (tzv. Country Strategic Paper/CSP) a to Keňa, Moldavsko a Gruzínsko