1 000 000 EUR NA POMOC UKRAJINE - VYHLASUJEME HUMANITÁRNU VÝZVU - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

1 000 000 EUR NA POMOC UKRAJINE – VYHLASUJEME HUMANITÁRNU VÝZVU

Dnes sú to presne 3 mesiace, od začiatku ruského útoku na Ukrajinu - zvrchovaný, samostatný štát. Vojna na Ukrajine nám doma na Slovensku naplno sprítomnila, aký krehký je mier a aká vysoká je jeho cena. Slovensko sa stalo krajinou priamo susediacou s vojnovým konfliktom. Osudy našich ukrajinských susedov, ktorí k nám utekajú pred vojnou, sú pre nás mementom – zdôrazňujú, že na to, aby sme všetci žili vo svete, kde sú sloboda a mier dostupné pre všetkých bez rozdielu, musíme všetci vynaložiť maximálne úsilie.

Slovensko preto prichádza s ďalšou podporou pre ťažko skúšaných obyvateľov Ukrajiny, tentokrát priamo na ich území. Vyhlasujeme výzvu na zabezpečenie základných životných potrieb zraniteľných osôb postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine. Výzva je humanitárnou odpoveďou, ktorej cieľom je urýchlene prispieť k zabezpečeniu základných životných potrieb najzraniteľnejšej časti populácie, ktorá stratila prístup k základným službám a infraštruktúre, či už kvôli úteku z domovov alebo materiálnym škodám v mieste bydliska. Pomoc sa bude zameriavať predovšetkým na prístup k základnej zdravotnej starostlivosti, psycho-sociálnu podporu, prístup k pitnej vode, prístup k ubytovaniu a základným predmetom osobnej potreby. Celkový objem finančných prostriedkov, určených na rýchlu humanitárnu odpoveď pre Ukrajinu prostredníctvom tejto výzvy je 1 000 000 eur.

Žiadosti o dotáciu môžu subjekty zasielať do 7. júna 2022.