Podujatie: Rok vojny na Ukrajine – ako Slovensko pomáhalo - SlovakAid

Podujatie: Rok vojny na Ukrajine – ako Slovensko pomáhalo

V týchto dňoch si pripomíname rok vojny na Ukrajine, ale i rok pomoci Ukrajine. Pri tejto príležitosti pripravila platforma Ambrela podujatie s názvom Rok vojny na Ukrajine – ako Slovensko pomáhalo, v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) a vďaka podpore SR pod značkou SlovakAid.

Podujatie 28. februára v čase od 18:00 do 21:00 v Bratislave bude symbolom vďaky rozhodovateľom, darcom, prispievateľom, zahraničným partnerom a najmä občianskej spoločnosti za zapojenie sa do humanitárnej pomoci ľuďom v núdzi priamo na Ukrajine.

Zároveň budeme diskutovať o tom, ako by sme spoločne mohli pomáhať na Ukrajine viac a efektívnejšie. Podujatie bude priestorom na ukážku aj reflexiu toho, ako občianska spoločnosť v minulom roku na Ukrajine pomáhala. Súčasťou budú prezentácie humanitárnych organizácií Ambrely, výstava fotografií z prebiehajúcich humanitárnych projektov pod značkou SlovakAid na Ukrajine, príhovory hostí a panelová diskusia s rozhodovateľmi.

Prítomným sa prihovorí zástupca ukrajinského veľvyslanectva, Myroslav Kastran, výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba, aj splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Filip Vagač.

V paneli bude s moderátorom Pavlom Demešom (bývalým ministrom zahraničných vecí) diskutovať súčasný minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Rastislav Káčer, s predstaviteľmi občianskej spoločnosti o tom, ako humanitárna pomoc Ukrajine v predchádzajúcom roku vyzerala, ale aj aké výzvy nás čakajú v roku 2023.

Ďalšími aktérmi diskusie budú generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia MV SR, Michaela Kaňová, zástupca ukrajinského občianskeho sektora, Sergiy Tymchenko (z REALIS UA) a za Predsedníctvo Ambrely: Andrea Najvirtová (riaditeľka organizácie Človek v ohrození).