Boli udelené štyri ocenenia za mimoriadny prínos pri šírení dobrého mena Slovenskej republiky a značky SlovakAid v zahraničí - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Boli udelené štyri ocenenia za mimoriadny prínos pri šírení dobrého mena Slovenskej republiky a značky SlovakAid v zahraničí

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec otvoril 9. novembra 2023 v Bratislave SlovakAid Development Summit a v zastúpení ministra Juraja Blanára odovzdal pamätné plakety za mimoriadny prínos pri šírení dobrého mena Slovenskej republiky a značky SlovakAid v zahraničí štyrom oceneným - Andrea Najvirtová (Človek v ohrození), Šárka Petrová (Shingala Azad) a Peter Hulényi (MZVEZ SR). Ocenenie získal in memoriam aj profesor Vladimír Krčméry (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety):

„Svojou neúnavnou prácou, odhodlaním, zanietením a ochotou pomáhať tým najzraniteľnejším ste pre nás inšpiráciou. Pomáhaním tým, ktorí to potrebujú, nielen zlepšujete ich životy, zároveň posilňujete vzťahy a väzby s krajinami a ich obyvateľmi v rôznych častiach sveta. Aj vďaka vašej práci si uvedomujeme, že pre riešenie výziev súčasného sveta je nevyhnutná spolupráca medzinárodného spoločenstva,“ vyhlásil štátny tajomník Chovanec počas slávnostného odovzdania v Palugyayovom paláci.

Samit sa konal pri príležitosti 20. výročia poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky a jeho cieľom bolo zhodnotiť výsledky a úspechy poskytovania slovenskej humanitárnej spolupráce a rozvojovej pomoci v zahraničí.

Začal sa v stredu 8. novembra 2023 odborným fórom, ktoré organizovala Platforma rozvojových organizácií Ambrela. V rámci programu summitu sa na pôde rezortu diplomacie uskutočnila vo štvrtok 9. novembra 2023 medzinárodná konferencia za účasti zástupcov štátnej správy, medzinárodných organizácií, zahraničných partnerov, mimovládneho sektora, diplomatického zboru.

Konferencia bola príležitosťou reflektovať dosiahnuté výsledky našej rozvojovej spolupráce a zároveň načrtnúť víziu jej ďalšieho smerovania vrátane perspektívy našich domácich aj zahraničných partnerov. V priebehu dňa sa uskutočnili dve panelové diskusie, pričom témou prvej bolo pripomenutie „20 rokov SlovakAid- cesta, ktorou sme si prešli“,  druhá panelová diskusia sa zameriala na budúcnosť a výzvy rozvojovej pomoci v meniacom sa svete. 

Zavŕšením summitu je podujatie v piatok 10. novembra - SlovakAid Development Festival: Našas pomoc nepozná hranice, otvorené pre širokú verejnosť, organizované SAMRS v nákupnom centre Aupark. Cieľom je komunikovať verejnosti prečo je dôležité pomáhať aj za hranicami Slovenskej republiky, význam rozvojovej spolupráce s našimi partnermi, vrátane dosiahnutých výsledkov.