Výsledky projektov SlovakAid za obdobie rokov 2014 až 2017 - SlovakAid

Výsledky projektov SlovakAid za obdobie rokov 2014 až 2017

Oficiálna rozvojová spolupráca Slovenska v období 2014-2018 bola postavená na troch pilieroch a to odovzdávanie transformačných skúseností, podpore reforiem, odstraňovaní chudoby a pomoci krajinám postihnutých konfliktom. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu pripravila infografiky ukončených projektov SlovakAid (projekty 2018 sú ešte v realizácii) a pracuje na internej analýze predchádzajúcej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR.

V spomínanom období 2014-2017 Slovensko v spolupráci s kľúčovými partnermi zrealizovalo 101 rozvojových a humanitárnych projektov SlovakAid v hodnote vyše 11,6 mil eur. Pomoc smerovala prevažne do Kene, Moldavska, na Ukrajinu, do Sýrie, Gruzínska, Albánska, Južného Sudánu, Afganistanu a Bieloruska.

Na základe analýzy merateľných ukazovateľov projektov Slovensko zabezpečilo prístup k vzdelávaniu pre 17 713 osôb. Zrekonštruovalo sa 200 vzdelávacích zariadenívybudovalo sa 141. Vyše 433 tisícom ľudí bola poskytnutá zdravotná a preventívna starostlivosť. Podporilo sa 2281 farmárov a podnikateľov. V oblasti vodného hospodárstva a kanalizácie sa vybudovalo 7 stavieb. Lepší prístup k pitnej vode bol zabezpečený pre 8000 obyvateľov. Bolo podporených 51 farmárskych prevádzok a družstiev. Vytvorilo sa vyše 500 pracovných miest. Odborné kurzy a školenia boli zabezpečené pre 6000 ľudí. Vypracovalo sa vyše 2000 odborných publikácií. 54 slovenských expertov pôsobilo v zahraničí. Vyškolilo sa cez 87 tisíc ľudí447 odborníkov absolvovalo študijné cesty na Slovensku

Slovensko sa v roku 2013 stalo členom Výboru OECD pre rozvojovú pomoc. V roku 2018 sme bolo historicky prvýkrát hodnotení zo strany expertov tohto výboru OECD/DAC. Výsledkom je 13 odporúčaní. „Dôležitým odporúčaním je zmena systému, ktorý je založený na výsledkoch, tzv. results-based approach. Snahou agentúry je lepšie nastaviť ciele a systematicky vyhodnocovať a monitorovať výsledky a prínos SlovakAid projektov. Cieľom je zvyšovať kvalitu a kredibilitu SlovakAid,“ dodáva riaditeľka SAMRS Lucia Kišš.