Každodenná humanita Slovenska pod značkou SlovakAid - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Každodenná humanita Slovenska pod značkou SlovakAid

Dnes je Svetový humanitárny deň. Pripomíname si, že po celom svete, každý deň, pomáhajú ľudia ľuďom v extrémnych krízových situáciách. Bez humanity – ľudskosti, by nevinní ľudia zasiahnutí vojnou, prírodnou, alebo inou katastrofou, spôsobenou tiež človekom, nemali šancu prežiť, zachrániť, či zotaviť sa. Tam, kde jedni nezmyselne ubližujú, iní s nasadením a obetou pomáhajú. A títo, nielen dnes, majú našu úctu a obdiv.

Materiálna humanitárna pomoc zo Slovenska

V našej krajine je veľa takých ľudí. Postarali sa o to, aby sa Slovensko zaradilo medzi tie štáty, ktoré dokážu zmobilizovať sily a napriek vlastným ťažkostiam, solidárne podať pomocnú ruku naozaj po celom svete. Slovensko od roku 1999 poskytlo materiálnu humanitárnu pomoc v hodnote viac ako 25 miliónov eur už 192 krát do 52 krajín sveta. Pomohli sme v krajinách západného Balkánu – Ukrajine, Bosne a Hercegovine, Srbsku, Albánsku, ale aj v rámci EÚ – Grécku. Veľa zmenila pandémia COVID-19. Počas nej sme darovali vakcíny viacerým štátom. Avšak od februára 2022 spôsobila zvrat najmä vojna na Ukrajine. Pre porovnanie – zatiaľ čo doteraz počas roka 2022 dosiahla naša humanitárna pomoc hodnotu 4 385 515,41 eur (poskytnutá 46 krát, prevažne pre Ukrajinu), v roku 2021 mala celkovo výšku 6 929 298 eur (poskytnutá celkovo 22 krát).

Humanitárne projekty SlovakAid

Pod značkou SlovakAid Slovensko poskytuje humanitárnu pomoc aj prostredníctvom humanitárnych projektov. Od spustenia v roku 2016, boli do minulého roku prostredníctvom našich partnerov z mimovládneho sektora, zrealizované humanitárne projekty v hodnote 7 200 030,47 eur,11 krajinách - Etiópia, Grécko, Gruzínsko, Irak, Jordánsko, Južný Sudán, Keňa, Libanon, Srbsko, Sýria a Ukrajina. Zdravotná a psychosociálna starostlivosť, starostlivosť o ženy a deti, prístup k pitnej vode a vzdelávanie – to je humanitárna pomoc pre tieto krajiny zo Slovenska.

V tomto roku podporíme z dvoch vyhlásených humanitárnych výziev 9 humanitárnych projektov – 2 v Libanone, 2 v Iraku, 1 v Sýrii a 4 v Ukrajine.

Humanitárne projekty v roku 2022 pre Ukrajinu

Náš bezprostredný sused čelí vojenskej agresii Ruska a ľudia zo Slovenska cez SlovakAid operatívne pomáhajú. V priebehu augusta sme v SAMRS podpísali zmluvy na realizáciu 4 projektov v hodnote viac ako 1 300 000 eur.

Riaditeľ SAMRS Tomáš Bokor pri podpise zmluvy o poskytnutie dotácie na humanitárny projekt pre Ukrajinu v roku 2022 s riaditeľom ADRA Slovensko Stanislavom Bielikom, generálnym sekretárom Slovenskej katolíckej charity Miroslavom Dzurechom, predsedom Step-In Matejom Pálenčárom a riaditeľkou organizácie Človek v ohrození Andreou Najvirtovou.

Humanitárni pracovníci, manažéri a mnohí dobrovoľníci zo štyroch slovenských mimovládnych organizácií: ADRA, Step-In, Človek v ohrození a Slovenská katolícka charita, budú pomáhať priamo na vojnou zasiahnutom území Ukrajiny.

Ďakujeme, partneri SlovakAid, že pomáhate a ste symbolom humanity tam, kde ľudskosť je to jediné, na čom záleží.