SAMRS/2022/HUM/2/UA - SlovakAid

SAMRS/2022/HUM/2/UA

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2022/HUM/2/UA - zabezpečenie základných životných potrieb zraniteľných osôb postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 12. júla 2022, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 6. júla 2022.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

 

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2022/HUM/2/UA/1/5ADRA- Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj- Občianske združeniePosilnenie prístupu k základným potravinám a hygienickým potrebám pre najzraniteľnejšiu časť populácie na UkrajineUkrajina82,67/100329 797,02 €
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom predkladaného projektu je posilnenie potravinovej bezpečnosti a prístup k základným hygienickým potrebám pre cca 23 760 osôb, ktorí boli zasiahnutí vojnou na Ukrajine, prostredníctvom distribúcie rodinných balíkov pomoci. Balíky budú obsahovať 14kg trvanlivých potravín a základných hygienických potrieb. Hlavnou aktivitou bude distribúcia rodinných balíkov pomoci na Ukrajine a bude ju zabezpečovať partnerská organizácia ADRA Ukrajina.
2.SAMRS/2022/HUM/2/UA/1/1Slovenská katolícka charitaPoskytovanie základných potrieb a psychologickej prvej pomoci pre vnútorne presídlené osoby žijúce v útulkoch v meste Dnipro a na predmestiachUkrajina80,33/100330 000 €
POPIS PROJEKTU: Projekt je zameraný na materiálnu a psychosociálnu podporu najviac zraniteľných členov komunít vnútorne vysídlených osôb (IDP) v regióne Dnepropetrovsk. Projektové aktivity podporia 1 750 zraniteľných domácností (spolu viac ako 5 250 osôb) v rôznych lokalitách regiónu, prostredníctvom distribúcie 14 500 poukážok na nákup potravín, liekov a drogérie v celkovej hodnote 232 000,00€ a vytvorením mobilného tímu, ktorý bude zabezpečovať dostupnosť psycho-sociálnej prvej pomoci zameranej na zmiernenie a spracovanie tráum spôsobených prebiehajúcim vojenským konfliktom v krajine pre viac ako 2 520 osobám. Pomoc bude poskytovaná na základe koordinácie s klastrami OSN, ktoré v rámci regiónu pomáhajú koordinovať pomoc obetiam prebiehajúceho konfliktu.
3.SAMRS/2022/HUM/2/UA/1/3Človek v ohrození, n.o.Poskytovanie materiálnej pomoci osobám zasiahnutým konfliktom na Ukrajine na zabezpečenie ich základných životných potriebUkrajina79,83/100328 250 €
POPIS PROJEKTU: Projekt má prostredníctvom humanitárnej pomoci za cieľ zlepšenie kvality života zraniteľných skupín obyvateľstva, predovšetkým vnútorne vysídlených osôb v Zakarpatsku a Ivano – Frankivsku, zasiahnutých vojenským konfliktom na Ukrajine. Projekt sa zameriava hlavne na pravidelné zabezpečovanie materiálnej pomoci, predovšetkým potravinovej, aby sa pokryli základné životné potreby zraniteľných skupín obyvateľstva. Okrem toho poskytovanie materiálnej pomoci pomôže aj samotným hromadám, kedy môže dôjsť k odstráneniu zvýšených nárokov na jednotlivé samosprávy a prispeje sa tým k lepšiemu spolunažívaniu ľudí.
4.SAMRS/2022/HUM/2/UA/1/4STEP-INZlepšenie fyzického a duševného zdravia obyvateľstva zasiahnutého ozbrojeným konfliktom a zvýšenie kompetencií zdravotníckeho personálu na východnej UkrajineUkrajina78,33/100319 625,56 €
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie fyzického a duševného zdravia populácie ohrozenej vojnovým konfliktom na Ukrajine a podpora ukrajinského zdravotného systému, špecificky sa zameriava na zlepšenie prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti, zvýšeniu povedomia o duševnom zdraví a zlepšenie prístupu k starostlivosti o duševné zdravie, na zvýšenie kompetencie miestnych lekárov v poskytovaní urgentnej predhospitalizačnej zdravotnej pomoci zraneným v ozbrojenom konflikte. Projekt by mal poskytnúť zdravotnú starostlivosť 7 040 pacientov, 600 ľudí by malo byť aktívne zapojených do workshopov o duševnom zdraví a malo by byť vykonaných 800 psychologických konzultácií a odborne vyškolených 100 lekárov.
CELKOM: 4 PROJEKTY4 ŽIADATELIASpolu1 307 672,58 €

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2022/HUM/2/UA/1/6Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of Emergency MedicineZabezpečenie základných životných potrieb zraniteľných osôb postihnutých vojnovým konfliktom na UkrajineUkrajina65/100N/A
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť osobám/pacientom, ktorí utrpeli zranenia v dôsledku ozbrojeného konfliktu. Špecifickým cieľom projektu je zlepšiť prístup k základnej zdravotnej starostlivosti, v dôsledku prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Projektové aktivity sa zameriavajú na priame poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, distribúciu zdravotníckeho materiálu a vybavenia a podporu zdravotníckych zariadení.
CELKOM:1 PROJEKT1 ŽIADATEĽ